Nông nghiệp Nông nghiệp

Hợp tác xã Tân Bình tổ chức đại hội thường niên

Ngày đăng: 09/12/2019| Tác giả: Nguyễn Hiệp
HTX Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức đại hội thường niện nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Các tin khác...

Nông dân Nông dân

Xây dựng nông thôn mới từ nguồn lực trong nông dân

Ngày đăng: 03/10/2019| Tác giả: Việt Cường
Nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân huyện Chợ Lách luôn xác định mục đích của công tác tuyên truyền vận động là làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu...
Các tin khác...

Nông thôn Nông thôn

Ba Tri đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

Ngày đăng: 06/12/2019| Tác giả: Trà Dũng
Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XI. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện ủy, các cấp uỷ Đảng, Chính qu...
Các tin khác...

Kinh tế và Tổ chức sản xuất Kinh tế và Tổ chức sản xuất

Ba Tri: Phát triển kinh tế tập thể làm nền tảng xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 07/12/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Ba Tri. Vì vậy, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây...
Các tin khác...

Văn hóa - Xã hội - Môi trường Văn hóa - Xã hội - Môi trường

An Thủy đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động

Ngày đăng: 13/12/2019| Tác giả: Trần Xiện
Xác định công tác xuất khẩu lao động là hướng giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, những năm qua, xã An Thủy, huyện Ba Tri đã thực hiện tốt công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nh...
Các tin khác...

Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội

Ba Tri khánh thành cầu nông thôn, tặng quà tại xã Tân Hưng

Ngày đăng: 13/12/2019| Tác giả: Trà Dũng
Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Ba Tri vừa tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu Chùa, ấp Hưng Nhơn thay thế cho cầu cũ đã hư hỏng.
Các tin khác...

Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội

Diễn đàn Công an thành phố Bến Tre lắng nghe ý kiến nhân dân

Ngày đăng: 13/11/2019| Tác giả: Phương Thảo
Thành phố Bến Tre vừa tổ chức Diễn đàn Công an thành phố lắng nghe ý kiến nhân dân 2019. Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố Nguyễn Thị Mai Rý chủ trì hội nghị.
Các tin khác...

Giới thiệu chương trình NTM Giới thiệu chương trình NTM

Thạnh Phú Đông quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2020

Ngày đăng: 10/12/2019| Tác giả: Kim Phụng
Là một trong 2 xã bãi ngang của huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú Đông đi vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, nhưng với sự nổ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, và các tầng lớp nhân dân, đến nay xã đã cơ bản đạt được 14/19 tiêu chí ...
Các tin khác...