Nông nghiệp Nông nghiệp

Đồng bộ giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chính ngạch

Ngày đăng: 14/08/2019| Tác giả: Cẩm Trúc
Bến Tre có thế mạnh về trồng cây ăn trái với diện tích 28 ngàn ha, sản lượng hàng năm trên 300 ngàn tấn. Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản toàn tỉnh năm 2018 đạt 36,7 triệu đô la, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm gần 50%... Trước tình hình Trung...
Các tin khác...

Nông dân Nông dân

Nông dân Bình Đại phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 22/08/2019| Tác giả: Thanh Hương
Xây dựng nông thôn mới là chương trình xây dựng dựa trên quá trình đánh giá toàn diện những kết quả đạt được từ trong thực tế của người dân trên các lĩnh vực. Thời gian qua, huyện Bình Đại đã tích cực phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây...
Các tin khác...

Nông thôn Nông thôn

Xây dựng Nông thôn mới phải có sự đồng thuận, tham gia của toàn xã hội

Ngày đăng: 13/09/2019| Tác giả: Việt Cường
“Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, nhất vai trò, trách nhiệm của người đứ...
Các tin khác...

Kinh tế và Tổ chức sản xuất Kinh tế và Tổ chức sản xuất

Ba Tri: Phát triển kinh tế tập thể làm nền tảng xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 07/12/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Ba Tri. Vì vậy, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây...
Các tin khác...

Văn hóa - Xã hội - Môi trường Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Bến Tre quyết tâm chống rác thải nhựa

Ngày đăng: 22/08/2019| Tác giả: Phương Thảo
Để thực hiện có hiệu quả vấn đề giải quyết rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, tiến tới hình thành và phát triển văn hóa ứng xử cộng đồng với việc sử dụng các sản phẩm thải bỏ từ nhựa, đặc biệt là sản phẩm sử dụng một lầ...
Các tin khác...

Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội

Thư cảm ơn của Hội KHKT Cầu đường Bến Tre

Ngày đăng: 13/09/2019| Tác giả: Hội KHKT Cầu đường Bến Tre
Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Bến Tre và lãnh đạo các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Chợ Lách, Ba Tri, Giồng Trôm chân thành cảm ơn các tổ chức kinh tế - xã hội, từ thiện đã hỗ trợ xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn vùng sâ...
Các tin khác...

Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội

Thạnh Phú đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 22/08/2019| Tác giả: Quốc Vinh
Thực hiện Nghị quyết 03 ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy Bến Tre về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện Thạnh Phú tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền...
Các tin khác...

Giới thiệu chương trình NTM Giới thiệu chương trình NTM

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng: 16/09/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 cùng đoàn cán bộ đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Đ...
Các tin khác...