Nông nghiệp Nông nghiệp

Thành phố Bến Tre xây dựng nền nông nghiệp thâm canh, phát huy chuỗi giá trị

Ngày đăng: 11/10/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế - chính trị cuả tỉnh, địa bàn có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, toàn diện, diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Do vậy, thời gian qua thành phố chủ trương xây dựng nền nô...
Các tin khác...

Nông dân Nông dân

Xây dựng nông thôn mới từ nguồn lực trong nông dân

Ngày đăng: 03/10/2019| Tác giả: Việt Cường
Nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân huyện Chợ Lách luôn xác định mục đích của công tác tuyên truyền vận động là làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu...
Các tin khác...

Nông thôn Nông thôn

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú - tập thể điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 03/10/2019| Tác giả: Phương Thảo
Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà mới xây dựng kiên cố là những thay đổi rõ nét nhất ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú sau khi xã nhà đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới vào tháng 4/2019 vừa qua. Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, c...
Các tin khác...

Kinh tế và Tổ chức sản xuất Kinh tế và Tổ chức sản xuất

Ba Tri: Phát triển kinh tế tập thể làm nền tảng xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 07/12/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Ba Tri. Vì vậy, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây...
Các tin khác...

Văn hóa - Xã hội - Môi trường Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Thới Thạnh đạt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới

Ngày đăng: 17/10/2019| Tác giả: Quốc Vinh
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tổng kiểm tra kết quả xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới xã Thới Thạnh năm 2019.
Các tin khác...

Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội

Chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn: Khởi công cầu xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam

Ngày đăng: 17/10/2019| Tác giả: Hữu Thành
Ngày 14/10/2019, Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Cầu đường tỉnh phối hợp với xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức khởi công xây dựng cầu Nhơn Hòa 2, tổ NDTQ số 3 liên ấp Phú Lộc với ấp Phú Lộc Thượng. Ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh,...
Các tin khác...

Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội

Điểm sáng từ mô hình Khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Ngày đăng: 17/10/2019| Tác giả: Minh Mừng
Năm 2016, Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai thực hiện mô hình xây dựng Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” tại 100% xã, phường, thị trấn với tinh thần “Đồng khởi mới”. Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của mô hình, Hội Cựu chiến...
Các tin khác...

Giới thiệu chương trình NTM Giới thiệu chương trình NTM

Ba Tri thống nhất đề nghị xét công nhận xã An Phú Trung và xã Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 11/10/2019| Tác giả: Trà Dũng
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 2 xã: An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.
Các tin khác...