Kiểm tra xây dựng xã nông thôn mới Hòa Nghĩa

Ngày đăng bài: 20/05/2019 | Tác giả: Ngọc Lãm

Đoàn cán bộ Huyện ủy Chợ Lách do ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 02, ngày 29/3/2016 của Huyện ủy Chợ Lách về việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020; Việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 đối với Đảng ủy và cá nhân đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa.

Ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách kết luận chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Hòa Nghĩa, sau khi tiếp nhận Chỉ thị của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa thành kế hoạch, triển khai đến các chi bộ và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã để thực hiện các bước và phù hợp tình hình địa phương; Quán triệt sâu, rộng nội dung Chỉ thị của Huyện ủy, kế hoạch của Đảng ủy đến các tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân; Kiện toàn Ban chỉ đạo xã; Thường trực Đảng ủy xã phân công dự họp lệ kỳ của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, qua đó kịp thời định hướng, chỉ đạo; đồng thời, thường xuyên giám sát các bộ phận phụ trách từng tiêu chí; phân công từng ủy viên phụ trách địa bàn để hỗ trợ, đôn đốc quá trình xây dựng nông thôn mới; Nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy Đảng.

Đến nay, xã Hòa Nghĩa tự đánh giá đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: Qui hoạch; Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và An toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng ủy và cá nhân đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian qua; Đồng thời, yêu cầu, trong thời gian tới, Hòa Nghĩa phải tập trung quyết liệt: Tăng cường các hình thức tuyên truyền cả bề nổi và chiều sâu; Phát huy dân chủ cơ sở và vai trò chủ thể của nhân dân; Kiện toàn tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hệ thống chính trị xã - ấp; Xác định lộ trình, phân công nhiệm vụ gắn với kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các tiêu chí; Chú trọng giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh, trật tự; Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình ngành chức năng công nhận đối với các tiêu chí đạt chuẩn; duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt kết hợp khẩn trương thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí còn lại.