Bến Tre có 43 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 25/07/2019 | Tác giả: Thành Tân

Chiều ngày 23/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng  Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, bằng nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ và hiệu quả, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. (Trong đó, 35 xã đã có Quyết định công nhận), 12 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt 10-14 tiêu chí, 30 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 13,37 tiêu chí (tăng 0,7 tiêu chí so với đầu năm).

Bên cạnh đó, kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới Chợ Lách do huyện tự đánh giá cơ bản đạt 04/09 tiêu chí gồm: Tiêu chí 3: Thủy lợi, tiêu chí 4: Điện, tiêu chí 8: An ninh trật tự xã hội và tiêu chí 9: Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn lại 5 tiêu chí: Quy hoạch đạt 60%, Giao thông đạt 70%, Y tế - Văn hóa - Giáo dục đạt 40%, Sản xuất đạt 85%, Môi trường đạt 85%.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay tỉnh đã ban hành Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại sản phẩm OCOP và đã tổ chức đánh giá xếp hạng sao sản phẩm lần thứ nhất năm 2019. Kết quả có 45 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng từ 3 sao cấp tỉnh trở lên (Trong đó 11 sản phẩm 3 sao, 34 sản phẩm 4 sao). Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phâm OCOP của tỉnh tại siêu thị Big C An Lạc Tp. Hồ Chí Minh, Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2019 tại Bến Tre.

Đặc biệt, thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo Hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, các địa phương đã chọn nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, sát tình hình thực tế và mang lại hiệu quả nhất định trong việc huy động sức dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu cả năm công nhận 14 xã đạt chuẩn, nâng tổng số toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bốn Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Đồng thời theo dõi, đôn đốc địa phương thực hiện 04 tiêu chí "cứng", "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" và tập trung thực hiện các nội dung thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP Bến Tre).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng kết luận chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, phong trào như có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là các hoạt động phát triển sản xuất, thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã chưa phát huy được hiệu quả, công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ… cần phải quan tâm nhiều nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đúng ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" cũng có kết quả đáng phấn khởi, nhưng sự vào cuộc của người dân chưa đạt yêu cầu, các địa phương cần phải quan tâm tuyên truyền, vận động nhiều hơn để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh và địa phương phải tập trung với tinh thần tiến công trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Đồng thời, quan tâm theo dõi, chỉ đạo nâng chất, giữ vững thành quả đối với các xã đã được công nhận và thực hiện đạt, tăng tiêu chí các xã đang xây dựng. Trong thực hiện, phải linh hoạt, uyển chuyển, đúng thực tế địa phương, không cứng nhắc, khuôn mẫu.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung, dồn sức thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tất cả các xã phải đạt 10 tiêu chí và trên 10 tiêu chí để tạo tiền đề, đủ điều kiện đăng ký danh sách và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt chuẩn 100% tổng số xã theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Trong đó, kết hợp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới gắn với các mô hình phát triển sản xuất, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng mô hình nông thôn mới bền vững. Tập trung việc rà soát quy hoạch, sử dụng đất và dân cư để làm nền tảng cho việc xây dựng phương án tổ chức sản xuất, và sinh kế, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng nhà ở một cách tập trung, đặc biệt là việc xúc tiến xây dựng các nghĩa địa tập trung. "Đây là một trong những chỉ tiêu chưa được quan tâm đúng mức thời gian qua, cần phải xây dựng mô hình thí điểm sản xuất tập trung, ở tập trung và chôn cất tập trung trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới" - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã xem xét, thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới ở các xã: Châu Hòa, Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm), Phú Hưng, Sơn Đông (thành phố Bến Tre), Hưng Khánh Trung B, Phú Phụng (huyện Chợ Lách), Tân Trung (Mỏ Cày Nam) và xã Châu Hưng (huyện Bình Đại). Kết quả, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất 8 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới với 100% phiếu đồng ý.