Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Giao Thạnh

Ngày đăng bài: 20/08/2019 | Tác giả: Thái Hòa

Giao Thạnh là xã thuộc tiểu vùng III của huyện Thạnh Phú, phía Bắc giáp xã An Điền; phía Nam giáp sông cổ Chiên; phía Đông giáp xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải; phía Tây giáp xã An Nhơn. Kinh tế chủ yếu của cư dân địa phương là nông nghiệp. Hệ thống giao thông, nhà ở, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế của xã còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo khá cao,...

Năm 2011, trong khi các xã khác của huyện Thạnh Phú đồng loạt triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì Giao Thạnh lại đứng ngoài cuộc, do trung tâm xã Giao Thạnh nằm trong quy hoạch phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại V đến năm 2020. Đến ngày 23 tháng 4 năm 2015, xã Giao Thạnh mới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1934/UBND-TCĐT.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới ở Giao Thạnh ngày càng phát huy hiệu quả. (Ảnh: Thái Hòa)

Ngay sau đó, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển ấp và Tổ hỗ trợ ấp tiến hành nghiên cứu các văn bản có liên quan, vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia, giám sát thực hiện và đóng góp giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Kết thừa những kết quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", được công nhận xã văn hóa năm 2014, xã Giao Thạnh đã tập trung vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có xác định rõ phần việc cần sự hỗ trợ vốn của cấp trên, phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương và đặc biệt là những việc hộ gia đình phải thực hiện.

Nhờ đó, theo đánh giá của Ban chỉ đạo xã Giao Thạnh, khi triển khai xây dựng nông thôn mới xã chỉ cơ bản đạt 06 tiêu chí (gồm: Tiêu chí 03 - Thủy lợi; Tiêu chí 8 - Bưu điện; Tiêu chí 10 - Thu nhập; Tiêu chí 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí 16 - Văn hóa; Tiêu chí 19 - An ninh, trật tự xã hội). Đến nay, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, xã đã đạt 15 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2016 - 2020): Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 2 về Giao Thông, tiêu chí số 3 về Thủy lợi, tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về Thu nhập, tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm, tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo, tiêu chí số 15 về Y tế, tiêu chí số 16 về Văn hóa, tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh,  tăng 9 tiêu chí so năm 2015.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng. (Ảnh: Thái Hòa)

Đến nay, Giao Thạnh còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 5 về Trường học (đạt 33%), tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa (đạt 80%), tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất (đạt 50%), tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm (đạt 50%).

Nhờ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Giao Thạnh đã có nhiều thay đổi khởi sắc. Toàn xã đã xây dựng 20 đoạn đường bê tông với chiều dài 10.498 mét, 19 cây cầu dân sinh ở các ấp, trồng hoa và cây xanh dọc theo các tuyến đường, xây tặng 45 căn nhà tình nghĩa, 36 căn tình thương, xây mới Trạm Y tế xã, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã, trường tiểu học liên ấp 6,7,8. Tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 12,45% (năm 2015) xuống còn 3,14 % (năm 2018), mức thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, từ 29,01 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 45,81 triệu đồng/người/năm (năm 2018), tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch tăng từ 35% lên 74%, xóa 47 cầu tiêu trên ao cá, nâng tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh tăng từ 57% lên 96,4%. Thành lập được 01 Hợp tác xã Nông nghiệp để liên kết sản xuất.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 - 2019 là trên 40,5 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện trên 33 tỷ đồng; nguồn ngân sách xã, huy động nhân dân và huy động xã hội là trên 7 tỷ đồng (bao gồm: tiền mặt, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc,...).

Nhân dân Giao Thạnh tích cực đóng góp, tham gia xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: Thái Hòa)

Theo ông Huỳnh Văn Thép - Bí thư Đảng ủy xã Giao Thạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, thời gian tới Giao Thạnh tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, huyện, sự phối hợp đồng bộ giữa thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ hỗ trợ ấp và Ban phát triển ấp, đặc biệt là phát huy sự đồng tình, vai trò chủ thể của người dân, quyết tâm hoàn thành 04 tiêu chí còn lại trong năm 2019 gồm: Tiêu chí số 5, 6, 13 và 17 để được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020.

"Để có được những kết quả trên, đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương; nhận thức được đây không phải là Chương trình đầu tư của Nhà nước mà là Chương trình vận động toàn xã hội tham gia, phải loại bỏ tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, nên có cách tiếp cận mới, cách làm mới theo 3 phương thức là: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án một cách đồng bộ; huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư để xây dựng nông thôn mới thì mới thành công" - ông Huỳnh Văn Thép chia sẽ.