Bình Đại huy động hiệu quả sức dân thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”

Ngày đăng bài: 09/09/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thực hiện " Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, trên địa bàn huyện Bình Đại đã được các địa phương tích cực triển khai sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia và đã mang lại nhiều kết quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn tại các xã.

Từ đầu năm 2019 đến nay, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" của huyện Bình Đại đã thu hút được hơn 7.900 lượt cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, theo chủ đề phù hợp, thiết thực của mỗi xã như tham gia nạo vét, phát quang trên 11km kênh nội đồng, dặm vá và bê tông hơn 11km đường giao thông, xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn và đóng góp trên 797 triệu đồng. đặc biệt, có 28 hộ dân tự nguyện hiến 868m2 đất để nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn.

Cán bộ và nhân dân xã Châu Hưng tham gia Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Hương)

Đến nay, toàn huyện Bình Đại đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt 14 tiêu chí, 3 xã đạt 10 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 7 - 9 tiêu chí. Nhìn chung, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện tuy thực hiện khá tốt, song bình quân các tiêu chí đạt được của huyện ở mức 11,31 tiêu chí/xã, thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đạt thấp, đồng thời củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt, Huyện Bình Đại tiếp tục lãnh, chỉ đạo các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới,  chú trọng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, tiếp tục sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp, quản lý tốt đất công và đất cho thuê, đặc biệt tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu sâu hơn về xây dựng nông thôn mới là bắt đầu từ những "việc nhỏ đến việc lớn, từ trong nhà ra ngoài xóm" và triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" với từng chủ đề cụ thể, chủ yếu tập trung 4 tiêu chí cứng đến năm 2020 (Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh) và các chủ đề trọng tâm gồm: xây dựng hố xí hợp vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nâng chất tiêu chí thủy lợi, giao thông nông thôn, trồng hoa trên các tuyến đường, khai thông cống rãnh, khai thông dòng chảy, chăm sóc cây xanh, trồng cây phân tán hai bên tuyến đường chính vào trung tâm các xã, vận động nhân dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, đóng góp kinh phí để hoàn thiện các tuyến đường nông thôn còn lầy lội, nạo vét kênh nội đồng.