Giồng Trôm huy động 1.567,391 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/09/2019 | Tác giả: Diệu Hiền

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào đời sống người dân huyện Giồng Trôm, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ đã phát huy tác dụng tích cực. Đến nay, huyện có 06 xã đạt chuẩn nông nông thôn mới (Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành và Phong Nẫm, Châu Hòa), các xã còn lại đạt từ 7-11 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 11,2 tiêu chí/xã.

Đến nay, Giồng Trôm có 21/21 xã cơ bản đạt tiêu chí về quy hoạch. Toàn huyện đã đầu tư xây dựng mới 204,72 km đường đạt chuẩn nông thôn mới, kinh phí 340,24 tỷ đồng. Giồng Trôm hiện có 07 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông: Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm, Châu Hòa và Tân Lợi Thạnh.

Huyện Giồng Trôm hiện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Diệu Hiền)

Ông Lê Duy Khanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm cho biết, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, công tác xây dựng giao thông nông thôn được người dân địa phương nhiệt tình hưởng ứng, các công trình giao thông được thực hiện với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng" qua đó giúp người dân thể hiện được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng, nạo vét định kỳ bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh. Tổng kinh phí đầu tư nạo vét thủy lợi, sửa chữa cống bửng là 20,7 tỷ đồng với 209 công trình. Hệ thống lưới điện được phát triển rộng khắp, nâng cấp, cải thiện, hiện tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,96%. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, các phòng học và công trình phụ trợ được cải tạo, từng bước chuẩn hóa, hiện có 08/21 xã đạt tiêu chí theo quy định. Cơ sở vật chất văn hóa xã, ấp từng bước được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và giải trí tại địa phương; toàn huyện có 06 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã, 15 hội trường văn hóa xã, 44 Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp đạt chuẩn 100 chỗ ngồi trở lên. Toàn huyện có 6/21 xã đạt tiêu chí số 6.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư cùng với thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới, mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng thực hiện (từ năm 2010 đến nay đã thành lập mới 11 hợp tác xã với 1.106 thành viên, giải thể 02 hợp tác xã; có 71 tổ hợp tác được thành lập với 1.393 thành viên), góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó thu nhập của người dân từng bước được cải thiện. Bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2018 (tăng 21,92 triệu đồng so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm từ 17,7% xuống còn 5,92%; giai đoạn 2016-2019 giảm từ 17,25% xuống còn 7,92% (theo chuẩn tiếp cận đa chiều).

Ông Đỗ Văn Nhương - ấp Bình An xã Bình Thành cho biết: "Khi xã Bình Thành được công nhận xã nông thôn mới, tôi thấy rất vui mừng và phấn khởi. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang; trình độ dân trí nâng cao; môi trường thông thoáng, an ninh trật tự ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao".

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn được người dân Giồng Trôm tích cực hưởng ứng. (Ảnh: Diệu Hiền)

Theo ông Phạm Tấn Lễ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được phát động đã tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong nhân dân; thu hút được sự tham gia đông đảo của từng cá nhân, góp phần hình thành động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, huy động nội lực trong nhân dân, tranh  thủ các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế, phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của từng địa phương để chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình với tổng nguồn vốn: 1.567,391 tỷ đồng. Trong đó, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư là 330,002 tỷ đồng".

Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua, huyện Giồng Trôm phấn đấu đến năm 2020, các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng chất các tiêu chí. Phấn đấu có thêm 01 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, 01 xã xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 21/21 xã đạt 04 tiêu chí cứng. Các xã còn lại đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.