Ba Tri thống nhất đề nghị xét công nhận xã An Phú Trung và xã Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 11/10/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 2 xã: An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.  

Theo kết quả thẩm tra, tính đến thời điểm tháng 9/2019, cả 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh cơ bản đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã NTM; kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM có 100% người dân ở 2 xã nhất trí.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri - Dương Minh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. (ảnh Trà Dũng)

Qua thời gian xây dựng NTM, 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh đã chú trọng phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của người dân xã An Phú Trung là 45,91 triệu đồng, xã Mỹ Chánh là 46,59 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm, bộ mặt nông thôn của hai xã ngày một khang trang, sạch đẹp.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo các Chường trình mục tiêu Quốc gia huyện tiến hành lấy phiếu biểu quyết đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM An Phú Trung và Mỹ Chánh. Kết quả có 60/60 thành viên đồng ý.

Được biết, sau khi 2 xã Mỹ Chánh và An Phú Trung được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Ba Tri sẽ có 7 xã NTM, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí, phấn đấu đến 2020 huyện xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn, qua đó thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.