Hòa Lợi không còn tiêu chí nông thôn mới đạt dưới 50%

Ngày đăng bài: 22/10/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Đến nay, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú có 10/19 tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn là tiêu chí số 3: Thủy lợi, tiêu chí 4: Điện, tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông, tiêu chí 12: Lao động có việc làm, tiêu chí 15: Y tế, tiêu chí 16: Văn hóa, tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật và tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh.

9 tiêu chí còn lại có đến 3 tiêu chí đạt từ 80% trở lên là các tiêu chí về Quy hoạch, Nhà ở dân cư, Giáo dục và Đào tạo; số còn lại đều đạt từ 50 đến 80%. Như vậy, xã không còn tiêu chí đạt dưới 50%.

Tuyến đường giao thông nông thôn mới tại ấp Quí An, xã Hòa Lợi. (Ảnh: Minh Mừng)

Từ nay đến cuối năm 2019, xã Hòa Lợi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các ấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng chất các tiêu chí đã đạt. Vận động từng hộ dân và thành viên hộ phải có việc làm cụ thể để xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí liên quan đến nhà ở, giáo dục, bảo hiểm y tế, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh, xã thường xuyên khuyến khích, hướng dẫn nhân dân tích cực sản xuất, nhất là tham gia vào các tổ nhóm nghề nghiệp, sản xuất nông nghiệp như sản xuất lúa, trồng dừa, may công nghiệp, đan ghế nhựa, nuôi bò, dê, gà…