Chợ Lách tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 28/10/2019 | Tác giả: Việt Cường

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) huyện Chợ Lách vừa tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019.

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện Chợ Lách đã phối hợp vận động nhân dân tham gia thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi hơn 1.700 ha vườn kém hiệu quả sang làm cây giống, hoa kiểng và trồng giống cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền mặt với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Cường)

Đồng thời, MTTQ huyện, xã còn phối hợp với các tổ chức tôn giáo vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, trong đó ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2,2 tỷ đồng và thực hiện chương trình an sinh xã hội 13 tỷ đồng; Phối hợp quản lý tốt nguồn vốn tín dụng hỗ trợ 26 hộ nghèo, kinh phí 250 triệu đồng, qua đó đã giúp cho 9 hộ thoát nghèo, 15 hộ từ nghèo chuyển qua cận nghèo. Từ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ vốn 552 triệu đồng cho 53 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững của huyện.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Chợ Lách còn tập trung xây dựng và nâng chất các danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới, phối hợp Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" chủ trì  tổ chức phát động, đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa. Phối hợp vận động phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3; phổ cập Trung học cơ sở mức độ 2. Vận động xã hội hóa giáo dục, trao học bổng - học phẩm cho 2.900 lượt em học sinh nghèo vượt khó, với kinh phí 550 triệu đồng. Quan tâm công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,38%.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên, các tổ chức Hội vận động xây tặng 22 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, kinh phí 1 tỷ 100 triệu đồng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng, với kinh phí hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Từ Quỹ vì người nghèo và các hoạt động của chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, khám cấp thuốc, mở mắt, mở tim miễn phí, trao học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, xây dựng các công trình cầu, đường, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân tích cực vận động ủng hộ Quỹ vì nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2019. (Ảnh: Việt Cường)

Dịp này, huyện Chợ Lách đã phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 (từ ngày 17/10 - 18/11/2019). Tại đây, 20 tổ chức đã đăng ký ủng hộ 296 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2020 với tổng kinh phí 39 tỷ 660 triệu đồng. Ngoài ra, 23 tổ chức và cá nhân đóng góp trực tiếp tại lễ phát động với số tiền 25 triệu 800 ngàn đồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo của huyện.