Giồng Trôm kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới 4 xã thuộc tiểu vùng 3

Ngày đăng bài: 30/10/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi Thạnh, đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm do ông Phạm Tấn Lễ làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với các xã thuộc tiểu vùng 3 gồm Tân Lợi Thạnh, Tân Hào, Long Mỹ, Hưng Lễ về tiến độ xây dựng nông thôn mới đợt 2 năm 2019.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay xã Tân Lợi Thạnh, Hưng Lễ và Tân Hào  đạt 10/19 tiêu chí và xã Long Mỹ đạt 8 tiêu chí nông thôn mới. Những tiêu chí khó thực hiện ở các xã như tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. bên cạnh đó, các xã còn gặp phải một số khó khăn chung như việc huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, nhất là nguồn nội lực trong nhân dân do đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền còn hạn chế khiến người dân chưa nhận thức được vai trò của mình dẫn đến thiếu nhiệt tình ủng hộ và chưa tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Việc vận động các hộ dân tham gia kinh tế hợp tác còn găp khó khăn đa phần do chưa thấy được lợi ích khi tham gia.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới các xã tiểu vùng 3. (Ảnh: Kim Phụng)

Theo ông Phạm Tấn Lễ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã tiểu vùng 3 còn chậm, số tiêu chí đạt thấp. Các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: hoàn thiện Ban Quản lý các chương mục tiêu quốc gia của xã, có quy chế làm việc cụ thể, thống kê thống nhất các bộ số liệu, hồ sơ, sổ sách; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Đồng thời tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: qua hệ thống truyền thanh, cổ động trực quan, qua tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể; các ngành phụ trách tiêu chí nào cần quan tâm đi sâu vào tiêu chí đó, thực hiện theo hướng dẫn của ngành dọc để xây dựng đạt tiêu chí.