Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh sơ kết 9 tháng năm 2019

Ngày đăng bài: 03/11/2019 | Tác giả: Thành Tân

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa tổ chức sơ kết tình hình thực hiện 9 tháng năm 2019 và bỏ phiếu biểu quyết xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo cùng các Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 46 xã đạt 19 tiêu chí (trong đó có 43 xã đã có quyết định công nhận), 14 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt 10-14 tiêu chí, 25 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 13,69 tiêu chí (tăng 1,02 tiêu chí so với năm 2018).

Huyện Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 06/09 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm: Tiêu chí 2: Giao thông, 3: Thủy lợi, 4: Điện (có văn bản thẩm tra của Sở Công thương), 6: Sản xuất, 8: An ninh trật tự xã hội, 9: Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 1: Quy hoạch đạt 60%, 5: Y tế - Văn hóa - Giáo dục đạt 50%, 7: Môi trường đạt 85%.

Bên cạnh đó, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre (OCOP-BT) được các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Tỉnh đã ban hành Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại sản phẩm, và đã tổ chức đánh giá xếp hạng sao sản phẩm. Kết quả có 45 sản phẩm đánh giá, xếp hạng từ 3 sao cấp tỉnh trở lên.

Đặc biệt, hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia với chủ đề thực hiện đa dạng hơn và mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thông qua việc triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", vai trò chủ thể của người dân được nâng cao, vai trò phụ trách xã của cán bộ tỉnh, huyện được phát huy mạnh mẽ; các nguồn lực từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới được tích cực huy động, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu thảo luận. (Ảnh: Thành Tân)

Trong 9 tháng, toàn tỉnh huy động 605,122 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Nhà nước 453,502 tỷ đồng, huy động ngoài ngân sách 151,620 tỷ đồng (doanh nghiệp 44,280 tỷ đồng, dân đóng góp 94,190 tỷ đồng, từ các nhà tài trợ, con em xa quê...13,150 tỷ đồng). Riêng vốn tín dụng các Ngân hàng thương mại cho nhân dân vay 19.150 tỷ đồng.

Từ các nguồn vốn trên, hạ tầng kinh tế - xã hội được các địa phương quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 206,7 km đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, thực hiện theo Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17/7/2018, đến thời điểm hiện tại, có 45 công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đã hoàn thành 14 công trình, đang triển khai thực hiện 31 công trình. Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, y tế cũng được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Song song đó, kinh tế hợp tác cũng được các địa phương tập trung phát triển, trong 9 tháng đã thành lập mới 06 HTX, nâng tổng số toàn tỉnh có 138 HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký (trong đó: 08 HTX ngừng hoạt động thuộc diện giải thể) với tổng vốn điều lệ là 270,068 tỷ đồng và tổng số 36.310 thành viên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng kết luận chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua, mặc dù từng lúc, từng nơi phong trào chưa thật sự toàn diện.

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của Trung ương giao, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, phối hợp chặc chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc tạo sinh kế thoát nghèo bền vững, tạo nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó có gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đặc biệt, đối với các xã đã được công nhận và các xã mới được Ban chỉ đạo tỉnh biểu quyết công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhằm tạo sự thay đổi, khác biệt thật sự giữa các xã đã được công nhận và các xã đang phấn đấu, nếu không phong trào xây dựng nông thôn mới không có động lực nâng lên. "Phong trào xây dựng nông thôn mới là phong trào có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc, càng ngày mức độ xây dựng càng nâng lên để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, đặc biệt là thỏa mãn nhu cầu cuộc sống ngày càng nâng cao của người dân, do đó, phong trào phải hướng đến xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tập trung thực hiện và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị các xã đủ 14 tiêu chí vào danh sách đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, các địa phương cần tập trung, tăng tốc thực hiện Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy nhằm đạt 4 tiêu chí "cứng" và 100% xã đạt 10 tiêu chí trở lên vào năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng bỏ phiếu biểu quyết công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã bỏ phiếu biểu quyết công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả, xã Phú Túc (Châu Thành), Hòa Nghĩa (Chợ Lách), An Phú Trung, Mỹ Chánh (Ba Tri) có 43/43 phiếu đồng ý và xã Thới Thạnh (Thạnh Phú), Vĩnh Hòa (Chợ Lách) có 42/43 phiếu đồng ý. Với kết quả trên, các xã đều đủ điều kiện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn. Dự kiến, các địa phương tổ chức công bố trong tháng 12/2019.