Mỏ Cày Bắc kiểm tra kết qua nâng chất xã nông thôn mới Tân Thành Bình

Ngày đăng bài: 28/11/2019 | Tác giả: Nguyễn Sơn

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức kiểm tra kết quả nâng chất xã nông thôn mới Tân Thành Bình.

Tân Thành Bình được UBND tỉnh Bến Tre công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2015. Qua 4 năm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, với nhiều tiêu chí nổi bật như: Tiêu chí số 2 về giao thông: Nhựa hóa, pê tông hóa trên 13,7km đường xã, đường trung tâm xã, đạt 100% so với kế hoạch; đường ấp, liên ấp, đường làng, ngõ xóm xây dựng mới được trên 23km đường pê tông, đạt 93,4% so với kê hoạch, tăng 19,2% so với thời điểm công nhận. Tiêu chí số 4 về điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,97%, tăng 0,87% so với thời điểm công nhận. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt trên 79%, tăng 5,77% so với thời điểm công nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 30 triệu đồng/người/ năm, nay tăng lên 48,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện toàn xã giảm còn 2,27%, giảm 3,83% so với thời điểm công nhận. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,19%, tăng 26,3% so với thời điểm công nhận. Các tiêu chí khác như: Tỷ lệ lao động có việc làm, Thủy lợi, Giáo dục - Đào tạo, Thông tin - Truyền thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm… Cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Bên cạch đó, trong quá trình nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xã Tân Thành Bình cũng còn một số hạn chế như: Cảnh quang môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng còn một số tuyến đường nông thôn chưa phát hoang, dọn dẹp và chưa thật sự xanh - sạch - đẹp. Ý thức về bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên, nhưng vẫn còn một số ít hộ vẫn còn xả thải, vứt rác thải bừa bãi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Nhà văn hóa ấp được xây dựng khá khang trang, nhưng hoạt động chưa phong phú, phần lớn mới chỉ đáp ứng được nhu cầu hội họp, chưa mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xã đã thành lập được 2 Hợp tác xã (bưởi da xanh và dịch vụ nông nghiệp) nhưng hoạt động còn non yếu, chưa vận động được đông đảo người dân tham gia, chưa mở rộng quy mô tổ chức sản xuất, chưa đáp ứng nhu cầu thị thường.

Mặc khác, kinh tế chủ yếu của địa phương là sản xuất nông nghiệp, nhưng trong những năm qua, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả heo Châu phi diễn biến phúc tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, làm ảnh hưởng đến nguồn lực đóng góp của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới…

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn và tiếp tục nâng cao chất lượng xã nông thôn mới trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra yêu cầu xã cần tập trung tổ chức tập huấn, cũng cố, kiện toàn Ban điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp, vận động đông đảo nông dân tham gia, góp vốn liên kết sản xuất và tạo đầu ra cho sản phẩm; Thường xuyên phát hoang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường nông thôn, xử lý các điểm đen về ô nhiểm môi trường, xây dựng đạt chuẩn các tuyến đường văn minh, tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp theo kế hoạch đăng ký; Vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" hàng tháng rộng khắp trong toàn xã. Cũng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã; xây dựng kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu.