Ba Tri thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng bài: 07/01/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2020.

Trong năm 2019, UBND huyện Ba Tri đã tập trung lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng. Về cơ cấu kinh tế, khu vực I là 34,54%; khu vực II: 30,82%; Khu vực III: 34,64%; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 5.895 tỷ đồng, tăng 6,68% so năm 2018; công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 1.864 tỷ đồng, đạt 113%KH, tăng 31,11% so năm 2018; thương mại, dịch vụ đạt 5.149 tỷ đồng, đạt 98,51%KH, tăng 14,56% so năm 2018; tổng thu ngân sách 840/647 tỷ đồng, đạt 129,92% KH, tăng 21,61% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa trong năm là 155.510 tấn, đạt 164,21% KH; Tổng đàn bò 100.815 con, đạt 100,8% KH, so cùng kỳ tăng 0,8%; Tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 125.491 tấn, đạt 100,39% KH, so cùng kỳ tăng 0,14%.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Chương trình Đồng Khởi - Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp được tập trung thực hiện, hỗ trợ 18 thanh niên khởi nghiệp; có 530 hộ kinh doanh đăng ký mới, đạt 106% KH, phát triển mới 39 doanh nghiệp (trong đó có 4 doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh, 5 doanh nghiệp khởi nghiệp), đạt 108,33% KH, nâng tổng số toàn huyện có 273 doanh nghiệp, tăng 8,33% so cùng kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung, trong năm xây dựng thành công 03 xã đạt chuẩn NTM (Vĩnh An, An Phú Trung, Mỹ Chánh), nâng số xã nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 07 xã, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí. Trong năm, huyện Ba Tri thực hiện 7 công trình xây dựng GTNT theo Đề án 3333, với tổng chiều dài 7,26 km, kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Trong năm, huyện Ba Tri giải quyết việc làm mới 3.635 lao động, đạt 181,75% KH, tăng 99,73% so cùng kỳ. Xuất khẩu lao động 381 người, đạt 146,54 % KH, tăng 50% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện kéo giảm còn 6,78% (với 3.700 hộ nghèo), giảm 2,54% so năm 2018; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,02 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Tri trong năm 2019 còn nhiều khó khăn, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên diện rộng, khó kiểm soát; nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản giá cả biến động không ổn định. Các Hợp tác xã mới thành lập còn gặp khó khăn về nguồn vốn, chưa có quỹ đất để tổ chức sản xuất, phương án kinh doanh chưa được cụ thể. Việc thực hiện Đề án tái thiết Khu Lạc địa xã Phú Lễ cũng còn gặp nhiều khó khăn; khiếu kiện đất đai cũng còn diễn biến phức tạp;  tình trạng khai thác thủy sản xa bờ vi phạm vùng biển nước ngoài và nuôi tôm sai quy hoạch vẫn còn diễn ra; tội phạm về ma túy, đánh bài, đá gà, tín dụng đen tăng cao.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Kết luận, chỉ đạo hội nghị, ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Ba Tri yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh. Đồng thời, tập trung triển khai công tác phòng chống hạn mặn, tuyên truyền vận động người dân không tiếp tục chăm sóc lúa Đông xuân để hạn chế bị thua lỗ. Đối với diện tích chưa xuống giống thì chủ động chuyển đổi mô hình kinh tế, lựa chọn cây con giống cho phù hợp. Có giải pháp dự trữ nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.  

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri yêu cầu các ngành liên quan tập trung phát triển 06 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của huyện. Khai thác có hiệu quả các chuỗi giá trị sản phẩm đã có nhãn hiệu như Bò Ba Tri, tôm khô - cá khô, rau an toàn. Nhân rộng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn; tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực kinh tế hợp tác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư; thực hiện tốt công tác xây dựng NTM - đô thị văn minh, chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp.