Kết quả thực hiện 04 tiêu chí “cứng” năm 2019

Ngày đăng bài: 09/01/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Mục tiêu năm 2020, toàn tỉnh phải có ít nhất 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí trong đó có 04 tiêu chí "cứng" gồm Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh. Tính đến tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí, 20 xã đạt 15-18 tiêu chí, 60 xã đạt 10-14 tiêu chí, 18 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 14,37 tiêu chí (tăng 1,7 tiêu chí so với đầu năm 2019). Như vậy, tỉnh chỉ còn thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nữa là đã đạt chỉ tiêu Trung ương giao, tuy nhiên vẫn còn đến 18 xã đạt dưới 10 tiêu chí, cần có sự nổ lực phấn đấu lớn của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch thật cụ thể, có lộ trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đề ra. Qua đánh giá chung, kết quả thực hiện 04 tiêu chí "cứng" vẫn còn thấp, tuy nhiên phải nhìn nhận sự nổ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện 04 tiêu chí này, cụ thể tiến độ đến tháng 12 năm 2019 như sau:

Các tuyến đường giao thông nông thôn từng bước được cứng hóa thuận lợi cho bà con đi lại, thông thương hàng hóa. (Ảnh: Hữu Lộc)

Có 64/147 xã đánh giá đạt tiêu chí số 2 - Giao thông (đạt 43,54), trong đó, có 51 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Sở Giao thông vận tải, gồm: 49 xã đạt chuẩn, xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú), xã Mỹ Thành (thành phố Bến Tre), 13 xã còn lại tự đánh giá đạt. Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang xây dựng, đồng thời cam kết hoàn thành các công trình đúng thời gian theo kế hoạch. Trong thực hiện Đề án Xây dựng giao thông nông thôn, đến nay có thêm 10 công trình được tỉnh cho chủ trương và triển khai thực hiện, nâng tổng số công trình đăng ký thực hiện theo Đề án GTNT là 55 công trình, tiến độ cụ thể như sau: Đối với 16 công trình nhân dịp kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/2019), đã hoàn thành đổ bê tông xi măng mặt đường 15/16 công trình, còn lại tuyến đường ĐX.02, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đang tập trung thi công; Đối với 39 công trình đăng ký triển khai năm 2019, có 13/39 công trình đã hoàn thành đổ bê tông xi măng mặt đường; ngoài 55 công trình nêu trên, một số công trình đăng ký thực hiện bổ sung theo Đề án GTNT đang được các ngành chức năng thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, làm cơ sở để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Có 102/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Thu nhập (đạt 69,39), trong đó có 49 xã đã được công nhận đạt Tiêu chí số 10 tại thời điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đến tháng 12 năm 2019 là 37,8 triệu đồng. Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và nâng cao nhận thức người dân về phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống hạn mặn và dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Ngoài ra, các địa phương còn triển khai Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững và Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo; tổ chức các phiên giao dịch việc làm hướng nghiệp - dạy nghề và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài.

Các địa phương tích cực vận động nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: Hữu Lộc)

Có 54/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm (đạt 36,73%); trong đó, có 53 xã đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đạt tiêu chí, bao gồm: 49 xã đã đạt chuẩn, xã Mỹ Thành (thành phố Bến Tre), Phú Khánh (huyện Thạnh Phú), xã Tân Hào (huyện Giồng Trôm) và xã An Thạnh (huyện Mỏ Cày Nam); 01 xã tự đánh giá đạt là xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại. Đến nay, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí 17, như sau: Chỉ tiêu 17.1 có 99 xã tự đánh giá đạt, chỉ tiêu 17.2 có 73 xã tự đánh giá đạt, chỉ tiêu 17.3 có 86 xã tự đánh giá đạt, chỉ tiêu 17.4 có 143 xã tự đánh giá đạt, chỉ tiêu 17.5 có 89 xã tự đánh giá đạt, chỉ tiêu 17.6 có 63 xã tự đánh giá đạt, chỉ tiêu 17.7 có 95 xã tự đánh giá đạt và chỉ tiêu 17.8 có 43 xã tự đánh giá đạt.

Có 125/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh (đạt 85,03%), trong đó, có 71 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Công an tỉnh tại thời điểm thẩm định bao gồm: 49 xã đã đạt chuẩn, 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019, 2020, xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú), xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm), Hòa Lộc (huyện Mỏ Cày Bắc), xã Bình Khánh Đông, xã Bình Khánh Tây (huyện Mỏ Cày Nam). Công an các cấp tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, đồng thời đã chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội; chủ động nắm, phân tích, đánh giá sát sao tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để đột xuất, bất ngờ,... Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện đông người, phạm pháp hình sự, tai, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp nhất là mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản,... Ngoài ra, một bộ phận quần chúng nhân dân chưa tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và còn thờ ơ trong việc tự bảo quản tài sản.

Công tác tuyên truyền xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án 3333/ĐA-UBND được tập trung thực hiện. (Ảnh: Hữu Lộc)

Những khó khăn nhất trong thực hiện 04 tiêu chí "cứng" hiện nay là công tác vận động kinh phí xây dựng nền hạ các tuyến đường giao thông còn khó khăn do thu nhập người dân còn bấp bênh, chưa ổn; ý thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm còn thấp, người dân chưa chủ động thực hiện các phần việc của hộ gia đình như xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, vệ sinh trong chăn nuôi, cam kết về an toàn thực phẩm,...; tiêu chí số 10 về Thu nhập sẽ là thách thức không nhỏ đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới khi mức quy định năm 2020 là 50 triệu đồng/người/năm; tiêu chí Quốc phòng và An ninh là tiêu chí "động", có thể không đạt bất kỳ lúc nào khi có tai, tệ nạn nhất là trọng án xảy ra, khiếu kiện đông người kéo dài trên địa bàn xã. Do đó, đòi hỏi các giải pháp đưa ra phải có tính khả thi, mang tính đột phá hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đề ra.