“Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tháng 11 và nhìn lại gần 01 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 09/01/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Trong tháng 11/2019, có 84 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 10 xã thực hiện chủ đề về Xây dựng giao thông nông thôn, 39 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông, Môi trường và 14 xã thực hiện chủ đề khác, cụ thể trên địa bàn từng huyện như sau:

Huyện Ba Tri có 16/23 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 03 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã Tân Xuân, Mỹ Thạnh, An Thủy), 02 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường (xã An Ngãi Tây, An Đức), 01 xã thực hiện chủ đề BHYT (xã Mỹ Hòa), 01 xã thực hiện chủ đề an ninh trật tự (xã Mỹ Nhơn). Tổng số người tham gia là 4.064 người (trong đó, có 2.816 người dân), kinh phí vận động là 172,5 triệu đồng.

Huyện Bình Đại có 11/19 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã Phú Long, Bình Thắng), 03 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường (xã Thạnh Trị, Long Định, Thới Lai), 01 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Long Hòa), 01 xã thực hiện chủ đề về Bảo hiểm Y tế (xã Thới Thuận), 01 xã thực hiện chủ đề Điện (xã Định Trung). Tổng số người tham gia là 1.573 người (trong đó có 1.120 người dân), kinh phí vận động là 100,4 triệu đồng.

Ra quân dọn vệ sinh hai bên lể đường giao thông. (Ảnh: Hữu Lộc)

Huyện Thạnh Phú có 10/17 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã An Điền, Đại Điền), 04 xã thực hiện cả chủ đề Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề phần việc hộ gia đình (xã Thạnh Hải). Tổng số người tham gia là 3.456 người (trong đó có 1.037 người dân), kinh phí vận động là 223,8 triệu đồng.

Huyện Châu Thành có 09/21 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 09 xã thực hiện cả chủ đề Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề Điện (xã Phú An Hòa), 02 xã thực hiện chủ đề thủy lợi (xã Thành Triệu, Tường Đa). Tổng số người tham gia là 2.533 người (trong đó có 1.013 người dân), kinh phí vận động là 508,195 triệu đồng.

Huyện Chợ Lách có 08/10 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 01 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường (xã Hưng Khánh Trung B), 01 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Phú Phụng). Tổng số người tham gia là 3.169 người (trong đó có 2.177 người dân), kinh phí vận động là 152,47 triệu đồng.

Huyện Giồng Trôm có 14/21 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 07 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường. Tổng số người tham gia là 4.038 người (trong đó có 606 người dân), kinh phí vận động là 87,5 triệu đồng.

Huyện Mỏ Cày Bắc có 08/13 xã thực hiện chủ đề Môi trường, 05 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường. Tổng số người tham gia là 2.061 người (trong đó có 1.707 người dân), kinh phí vận động là 412 triệu đồng.

Khai thông dòng chảy thực hiện chủ đề về Thủy lợi. (Ảnh: Hữu Lộc)

Huyện Mỏ Cày Nam có 04/16 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 03 xã thực hiện chủ đề về Giao thông (xã Thành Thới A, An Định, Bình Khánh Đông), 08 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề Nhà ở (xã Ngãi Đăng). Tổng số người tham gia 3.656 người (trong đó có 1.866 người dân), kinh phí vận động là 179,162 triệu đồng.

Thành phố Bến Tre có 04/07 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực đề hiện chủ Y tế (xã Mỹ Thành, Mỹ Thạnh An), 01 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Phú Hưng). Tổng số người tham gia là 1.228 người (trong đó có 556 người dân).

Theo số liệu thống kê của các địa phương, trong tháng 11/2019, số người tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" khoảng 25.778 người, trong đó người dân chiếm 60,23%, tăng 12,33% so với tháng trước.

"Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" là hoạt động cụ thể hóa giải pháp khắc phục một trong 03 hạn chế được Tỉnh ủy xác định qua 10 năm thực hiện "Tam nông" đó là "Xây dựng nông thôn mới tiến độ còn chậm, người dân chưa thật sự đóng vai trò là chủ thể,...". Với mục tiêu chính là phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là sự chủ động trong thực hiện các phần việc của hộ gia đình, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đang từng bước thực hiện các mục tiêu đó.  

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Hữu Lộc)

Thực tế, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia với chủ đề thực hiện đa dạng hơn và mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong thời gian qua, các địa phương đã cố gắng duy trì hoạt động thường xuyên, quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến người dân trong xây dựng kế hoạch nên đã thu hút người dân tham gia nhiều hơn. Trong thời gian tới, các địa phương sẽ tổ chức hoạt động này một cách linh hoạt, năng động trong tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", phù hợp với tình hình, điều kiện hoạt động sản xuất, canh tác của người dân để phát huy hiệu quả và ý nghĩa của phong trào; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương để khích lệ Phong trào; đồng thời, các huyện, thành phố tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện hoạt động này để nhận định những mặt làm được, những hạn chế để có giải pháp khắc phục trong năm 2020.

Kết quả thống kê qua 11 tháng thực hiện, có 931 lượt xã thực hiện chủ đề Môi trường, 124 lượt xã thực hiện chủ đề Giao thông, 367 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề Giao thông và Môi trường, 195 lượt xã thực hiện các chủ đề khác (Bảo hiểm y tế, Điện, Thủy lợi, Nhà ở, Phát triển sản xuất, Văn hóa, An ninh trật tự, tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình,...), thu hút được 273.021 lượt người tham gia (trong đó người dân tham gia chiếm 49,03%). Tổng số tiền huy động để thực hiện các phần việc của "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên toàn địa bàn tỉnh từ đầu năm đến tháng 11/2019 là 12,061 tỷ đồng.