Bến Tre tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre

Ngày đăng bài: 07/02/2020 | Tác giả: Thành Tân

Sáng ngày 06/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kiểm tra tiến độ xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện Chợ Lách đã có 10/10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tự đánh giá cơ bản đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí số 4 - Điện đã được Sở Công thương thẩm tra, đồng thời, huyện Chợ Lách đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá để trình tỉnh thẩm tra các tiêu chí còn lại.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thành Tân)

Đến nay, Tiêu chí 1 - Quy hoạch, Chợ Lách đã tổ chức lấy ý kiến lập quy hoạch vùng của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, cộng đồng dân cư và đã thông qua thành viên UBND huyện. Tiêu chí 2 - Giao thông, trên địa bàn Chợ Lách có 09 tuyến đường huyện, do huyện quản lý với tổng chiều dài 60.2 km đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối với trung tâm hành chính cấp xã trên địa bàn; tỷ lệ mặt đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường quy hoạch theo quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bến Tre năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; Đường thủy có 45 tuyến thủy nội địa với tổng chiều dài 206 km do địa phương quản lý được lắp đặt hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông và 100% bến thủy nội địa đảm bảo các điều kiện về an toàn. Tiêu chí 3 - Thủy lợi, Chợ Lách đã đầu tư xây dựng 184,49 km đê bao, tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được chủ động tưới tiêu là 92,39%, hệ thống thủy lợi các xã đồng bộ theo quy hoạch, đảm bảo 100% nhu cầu nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Tiêu chí 5: Y tế - Văn hóa - Giáo dục đã được huyện quan tâm, tập trung thực hiện, đảm bảo đạt yêu cầu các chỉ tiêu theo quy định.

Song song đó, Tiêu chí 6 - Sản xuất, huyện Chợ Lách đã thành lập 12 HTX, 138 Tổ hợp tác, tổ liên kết, sản xuất theo mô hình hàng hóa tập trung và sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt có một số HTX điển hình thực hiện và xây dựng được mô hình VietGAP, GlobalGAP trong lĩnh vực trồng trọt. Hầu hết các HTX thành lập mới và hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và phát huy được lợi thế của kinh tế tập thể, góp phần giải quyết được lao động của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu chí 7 - Môi trường, lượng rác thải rắn sinh hoạt phát thải ra môi trường trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý theo quy định. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Tiêu chí 8 - An ninh, trật tự xã hội, được Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, đảm bảo giữ vững ổn định. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách báo cáo tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Đặc biệt, huyện Chợ Lách đã tập trung Tiêu chí 9 - Chỉ đạo xây dựng NTM, xem đây là tiêu chí quyết định để xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Ban Chỉ đạo huyện được thành lập và thường xuyên kiện toàn, có Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên, đồng thời thành lập Văn phòng Điều phối giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện. Bên cạnh đó, các xã đều thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý và ban phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Chỉ đạo không để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, không để nợ đọng trong xây dựng NTM. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, huyện tập trung chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Tân)

Đối với thành phố Bến Tre, đã có 06/07 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Phú Nhuận, xã Nhơn Thạnh, xã Bình Phú, xã Mỹ Thạnh An, xã Phú Hưng và xã Sơn Đông), xã Mỹ Thành cơ bản đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã Quyết nghị sáp nhập xã Mỹ Thành vào xã Bình Phú nên thành phố Bến Tre chỉ tập trung rà soát, đánh giá lại và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới xã Bình Phú để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre và các sở, ngành tỉnh đã phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướn mắc của địa phương, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ để Chợ Lách được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập kết luận chỉ đạo. (Ảnh: Thành Tân)

Kết luận chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập nhấn mạnh, mục tiêu lãnh đạo tỉnh xác định huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre phải được công nhận nông thôn mới trước Đại hội Đảng bộ cấp huyện (khoảng tháng 6/2020). Do đó, cả hệ thống chính trị Chợ Lách và thành phố phải xác định hoàn thành xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, phải tập trung trong 6 tháng đầu năm 2020, song song với nhiệm vụ phòng chống dịch virus corona, chống hạn mặn và Đại hội Đảng các cấp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, quỹ thời gian còn rất ít, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, địa phương phải xây dựng lịch trình với thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện. Đồng thời, các sở, ngành tỉnh theo chức năng được giao tập trung hỗ trợ Chợ Lách và thành phố Bến Tre hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm tra, công nhận.

Song song đó, ông Nguyễn Hữu Lập cũng đề nghị địa phương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, mỗi địa phương phải tập trung hoàn chỉnh cảnh quan môi trường, nhất là các tuyến giao thông, các địa điểm công cộng…, phải tạo sự khác biệt giữa huyện, thành phố nông thôn mới với các địa phương khác.