Ban Chỉ đạo Chợ Lách thống nhất đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng bài: 12/02/2020 | Tác giả: Ngọc Lãm

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu huyện Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Qua gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến tháng 11/2019, huyện Chợ Lách có 10/10 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm: Tiêu chí Qui hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Sản xuất, Môi trường, An ninh trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, huyện Chợ Lách không để nợ đọng xây dựng nông thôn mới; đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt trên 2.176 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách trung ương gần 91 tỷ đồng, Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) gần 294 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 330 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 724 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp trên 127 tỷ đồng, vốn cộng đồng dân cư gần 590 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 27% tổng vốn huy động.

Kết quả bỏ phiếu, 46/46 thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách đồng ý đề nghị cấp trên xét, công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới năm 2020.

Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp trong huyện bên cạnh việc tập trung phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, còn phải tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện xây dựng nông thôn thực chất, phát triển mọi mặt, đặc biệt là nâng cao đời sống nhân dân.