Đoàn thẩm tra tỉnh đến thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Bến Tre

Ngày đăng bài: 09/03/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới đối với huyện Chợ Lách, kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Bến Tre.

Đoàn Thẩm tra tỉnh do ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng với các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Bến Tre, thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Tại buổi làm việc, Đoàn Thẩm tra được nghe ông Nguyễn Văn Được - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bến Tre thông qua cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Bến Tre có 06/06 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các thành viên trong Đoàn Thẩm tra tỉnh đều thống nhất thành phố Bến Tre có 06/06 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Trung ương xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Tuy nhiên, để mức độ đạt các tiêu chí xã nông thôn mới của thành phố Bến Tre được toàn diện, thành viên Đoàn Thẩm tra tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố cần tiếp tục thực hiện các nội dung như tiếp tục rá soát điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, xử lý vấn đề về môi trường của xã Bình Phú, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã,…

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố Bến Tre trong thời gian qua. Thống nhất thành phố Bến Tre có 06/06 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Trung ương xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bến Tre cần nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế do thành viên Đoàn Thẩm tra tỉnh góp ý, đặc biệt là hoàn thành các báo cáo kết quả đạt các tiêu chí như Giao thông, Quốc phòng và An ninh, ... gửi các sở, ngành tỉnh hoàn thành báo cáo thẩm tra gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Thành phố phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, tập trung hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2020, có phân công giao việc rõ ràng, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Tập trung nhiều hơn trong công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và người dân trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố. Quan tâm chỉ đạo bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt là các xã vùng ven thành phố.

Tập trung chỉ đạo việc nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt là xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 đảm bảo 06/06 đều đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.