Thạnh Phú tập trung xây dựng hoàn thành thêm 4 xã nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng bài: 11/03/2020 | Tác giả: Cẩm Trúc

Đến nay, huyện Thạnh Phú có 4 xã đã được công nhận xã nông thôn mới gồm Quới Điền, Đại Điền, An Nhơn và Thới Thạnh. Theo kế hoạch, năm 2020, huyện tập trung xây dựng hoàn thành thêm 4 xã gồm Phú Khánh, Giao Thạnh, Tân Phong và Thạnh Phong.

Ông Võ Văn Hiện - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thạnh Phú cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự đồng thuận cao từ trong hệ thống chính trị đến đông đảo quần chúng nhân dân, công tác tuyên truyền được tập trung, ý thức người dân trong xây dựng tiêu chí hộ gia đình có sự nâng lên. Ngoài 4/17 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, huyện Thạnh Phú còn có 2/17 đạt từ 15 đến 18 tiêu chí là Phú Khánh và Giao Thạnh; 11 xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.

Kết quả đáng phấn khởi có nhiều tiêu chí đã được thực hiện đạt 17/17 xã như tiêu chí số 12 về lao động việc làm, số 3 về thủy lợi, số 4 về điện, số 8 về thông tin và truyền thông, số 14 về giáo dục và đào tạo, số 15 y tế, , số 16 về cơ sở vật chất văn hóa.

Về tiêu chí thu nhập (số 10), toàn huyện có 12/17 xã đã đạt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2018. Năm 2019, huyện đã thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với quy hoạch, phù hợp với từng vùng sinh thái. Các mô hình trồng lúa sạch, mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực, mô hình tôm - lúa, mô hình trồng dừa hữu cơ, mô hình tưới tiết kiệm nước cho xoài tứ quý tiếp tục được nhân rộng và phát triển. Xây dựng, hoàn thiện 6 chuỗi giá trị (trong đó có dừa, xoài, lúa, tôm, bò, gia cầm). Hiện, mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị đã cơ bản tạo sự ổn định đầu ra sản phẩm.

Kết quả thực hiện hiện tiêu chí 11 về giảm nghèo, toàn huyện có 7/17 xã đạt, chiếm 41,2%. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm 2,71%, tương đương 1.201 hộ, trong đó có 417 hộ tham gia Đề án Sinh kế.

Hợp tác xã dừa Phú Nông, xã Phú Khánh hoạt động ngày càng hiệu quả. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Tuy nhiên, số xã đạt tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm còn thấp, chỉ mới có 6/17 xã đạt. Nguyên nhân do khó khăn trong việc vận động người dân thực hiện các chỉ tiêu như: xây dựng hố xí tự hoại, xóa cầu tiêu trên ao cá, giữ gìn vệ sinh mô trường do nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường chưa cao.

Ngoài ra, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạnh Phú vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Công tác tuyên truyền mặc dù được thực hiện nhưng vẫn chưa thực sự sâu rộng. Phần lớn tuyên truyền chỉ dừng lại ở hình thức lồng ghép vào nội dung cuộc sinh hoạt chi, tổ hội, chưa chú trọng tuyên truyền trực quan. Việc huy động vốn còn nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp cần được sự hỗ trợ của nhà nước nên khả năng đầu tư bị hạn chế và đời sống của người dân chưa được nâng cao. "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" chưa tạo sự lan tỏa, chưa thu hút được nhiều người dân tham gia. Phần lớn lực lượng tham gia là cán bộ, công chức cấp xã, ấp. Ở một số xã việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả cao. Hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã chưa được nâng cao do chưa liên kết ổn định đầu vào, đầu ra sản phẩm. Các khâu sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ còn rời rạc.

Mục tiêu chung năm 2020, huyện Thạnh Phú tập trung hỗ trợ các xã đã đạt danh hiệu tiếp tục hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó Quới Điền phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện. Xã Tân Phong và Thạnh Phong cơ bản đạt 19 tiêu chí, các xã còn lại tăng từ 2 tiêu chí trở lên. Thu nhập bình quân đầu người 43,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 52%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 97%.

Theo ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, huyện xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, kết quả của chương trình sẽ tác động toàn diện đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện, do đó cần tập trung trong năm 2020. "Các xã không được chủ quan, có kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể cho các ngành, quan tâm thực hiện các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt nhưng chưa bền vững. Riêng xã Quới Điền chuẩn bị kiểm tra nâng chất xã nông thôn mới" - ông Đào Công Thương nhấn mạnh.