Thạnh Phong triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 12/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Thạnh Phong vừa tổ chức tổng kết kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo báo cáo, đến nay xã Thạnh Phong đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí 6 - cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 11 - hộ nghèo và tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Cả 4 tiêu chí này đều đạt hơn 70%.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 hơn 8,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân và mạnh thường quân góp hơn 750 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt 50 triệu đồng/năm. Hơn 90% người trong độ tuổi lao động có việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,8%, giảm 5,4% so với năm 2018, hộ cận nghèo có tỷ lệ 9,14%.

Xã có Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong với gần 200 thành viên, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Ngoài ra, có 15 tổ hợp tác với hơn 250 thành viên, gồm 7 tổ chăn nuôi bò, 2 tổ nuôi tôm thâm canh, 2 tổ nuôi tôm càng, 1 tổ nuôi sò, 1 tổ đáy bè.

Xã Thạnh Phong thực hiện đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới. (Ảnh: Minh Mừng)

Năm 2019, xã đã tổ chức 14 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xử lý nước trước khi thảy ra môi trường, quản lý kinh tế hộ… Phối hợp mở 2 lớp dạy nghề cho người dân nông thôn.

Thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", trong năm 2019 có hơn 2.700 lượt cán bộ, nhân dân tham gia. Nội dung chủ yếu là dọn dẹp, phát hoang bụi rậm các tuyến đường với chiều dài 27km; ra quân vệ sinh các tuyến kênh nội đồng; thu gom rác; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh;...

Theo kế hoạch năm 2020, xã Thạnh Phong tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt và phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Một tuyến đường tại xã Thạnh Phong. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Phong đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Thạnh Phong cần xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để tập trung thực hiện. Ban Chỉ đạo xã cần xác định rõ trách nhiệm, thể hiện tinh thần, quyết tâm, nhất quán trong thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là các chỉ tiêu, phần việc của hộ gia đình.

Xã cần rà soát lại quy trình thực hiện xét công nhận các danh hiệu văn hóa; củng cố, nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Từng cán bộ, đảng viên phát huy tin thần nêu gương, làm nồng cốt trong thực hiện các phong trào. Duy trì và giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, xã quan tâm nâng giá trị vùng sản xuất, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Xác định các sản phẩm chủ lực của xã để tham gia chương trình OCOP, đặc biệt thực hiện có hiệu quả lĩnh vực tổ chức sản xuất…