Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Bình Khánh

Ngày đăng bài: 12/03/2020 | Tác giả: Thanh Ngân

Xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây theo Nghị quyết số 856 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chủ trương bổ sung xã Bình Khánh vào danh sách xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Để nắm lại kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian qua, cũng như tiếp tục hỗ trợ cho xã Bình Khánh thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tới, Đoàn công tác của tỉnh do ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xã Bình Khánh về tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Bình Khánh, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nhất trí, đồng lòng của nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 2 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau khi sáp nhập, xã Bình Khánh đã tổ chức rà soát, thống kê, kết quả cơ bản đạt 14/19 tiêu chí (theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020). Đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch UBND xã Bình Khánh báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Bình Khánh cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải phấn đấu thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là 05 tiêu chí chưa đạt là giao thông (các tuyến đường trục xã, liên xã chưa xây dựng đạt chuẩn), trường học (còn trường Tiểu học và Mẫu giáo chưa xây dựng đạt chuẩn), cơ sở vật chất văn hóa (cần xây dựng mới Nhà văn hóa xã và các phòng chức năng), hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo còn 6,75%/4%), môi trường và an toàn thực phẩm: còn 502 hộ (khoảng 16%) chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh, cần hỗ trợ kinh phí tổ chức lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh, nâng cấp công suất của Nhà máy nước xã Bình Khánh để cung cấp nước thêm cho 784 hộ dân.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tại buổi kiểm tra các đại biểu tham dự ở các Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng của huyện và xã Bình Khánh đã có ý kiến trao đổi nhằm làm rõ một số nội dung trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Trong đó, tập trung vào tìm các giải pháp khắc phục khó khăn đối với 05 tiêu chí chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu thảo luận tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Khánh.

Đồng thời, ông Bùi Văn Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Mỏ Cày Nam và xã Bình Khánh cần tiếp thu và triển khai thực hiện tốt những ý kiến góp ý của các Sở, ngành tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân, hệ thống chính trị, cán bộ hưu trí để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Các phòng chuyên môn của huyện tập trung hỗ trợ xã Bình Khánh sớm hoàn thành các thủ tục để trình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của xã, trên cơ sở các quy hoạch trước đây của 02 xã Bình Khánh Tây và Bình Khánh Đông cho phù hợp với đơn vị hành chính mới và sự đồng thuận của người dân để làm cơ sở cho việc đề xuất danh mục các công trình đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ xã Bình Khánh đầu tư các công trình để đạt chuẩn theo quy định.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Song song đó, Ban Chỉ đạo xã Bình Khánh sớm hoàn thành hồ sơ công nhận các tiêu chí gửi các ngành huyện thẩm tra, sau đó Ban Chỉ đạo huyện gửi lên các Sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí để thẩm định, công nhận đối với những tiêu chí đánh giá đạt. Đối với những tiêu chí chưa đạt, Ban Chỉ đạo xã cần xác định ưu tiên thực hiện theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau" và có sự phân công công việc một cách cụ thể; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cần phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam và xã Bình Khánh để khảo sát thực tế nhu cầu cần đầu tư nước sạch của người dân trong khu vực để có giải pháp đề xuất phương án cấp nước cho phù hợp; Địa phương cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của xã, đồng thời các Sở, ngành tỉnh cũng quan tâm hỗ trợ địa phương trong thực hiện các tiêu chí mà ngành phụ trách, đặc biệt là 05 tiêu chí chưa đạt để hỗ trợ xã Bình Khánh thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2020 hoặc những thánh đầu năm 2021.