Tân Phong phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 12/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Thạnh Phú vừa kiểm tra, hỗ trợ xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19/19 tiêu chí nông thôn mới tại xã Tân Phong.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã, đến nay Tân Phong thực hiện đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới bao gồm: Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh. Trong số này có 5 tiêu chí đã được tỉnh thẩm định, kiểm tra, 8 tiêu chí đã hoàn thành hồ sơ chuyển về trên thẩm định.

Tân Phong tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. (Ảnh: Minh Mừng)

Hệ thống công trình thủy lợi của xã gồm 32 tuyến kênh với tổng chiều dài hơn 47km, 01 cống đảm bảo phục vụ cho việc tưới tiêu cho hơn 1.200 ha đất nông nghiệp trên địa bàn. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn của xã đạt 98%. Hơn 80% nhà ở của hộ dân đạt chuẩn Bộ xây dựng.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 của xã là 47,5 triệu đồng/năm. Nguồn thu chính của người dân từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Số lao động tham gia kinh tế thường xuyên của xã hơn 95%.

Xã còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1: Quy hoạch, tiêu chí 2: Giao thông, tiêu chí 5: Trường học, tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất, tiêu chí 17: Môi trường và An toàn thực phẩm.

Ông Lê Văn Khê - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xã Tân Phong. (Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Khê - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú yêu cầu xã Tân Phong phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của cả hệ thống chính trị để tập trung xây dựng nông thôn mới. Xã phải xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết. Theo đó, cùng với sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo huyện, xã cần huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí đã đạt cần tiếp tục duy trì và nâng chất, tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đặc biệt, xã quan tâm nâng giá trị vùng sản xuất, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.