Quới Điền triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

Ngày đăng bài: 18/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia xã Quới Điền vừa tổ chức tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 và triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo xã Quới Điền đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng xã nông thôn mới và triển khai kế hoạch đến các ngành, các ấp, đồng thời thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ NDTQ và trên hệ thống truyền thanh xã, ấp. Xã đã tổ chức hơn 330 cuộc tuyên truyền, với gần 5.000 lượt người dân tham dự, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng phong trào.

Một tuyến đường nông thôn tại xã Quới Điền. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo đó, việc nâng chất 19 tiêu chí được xã quan tâm thực hiện. Năm 2019, xã xây dựng hoàn thành 2 tuyến đường ấp đạt chuẩn cấp C dài gần 600 mét. Xây mới, sửa chữa gần 7km đường nông thôn.  

Xã thành lập mới Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn ấp Quí Khương, nâng số THT hoạt động theo nghị định 151 trên địa bàn xã lên 05 THT. Tổ chức Hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp Quới Điền, vốn điều lệ 150 triệu đồng với hơn 60 thành viên tham gia.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn của xã đạt 99,8%; số hộ sử dụng nước sạch hơn 65%; có gần 84% nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng; tỷ lệ lao động có việc làm hơn 99%; hộ nghèo còn dưới 2,8%...

Năm 2020, Quới Điền đề ra mục tiêu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, Ban Chỉ đạo xã phân công nhiệm vụ từng ngành, thành viên tập trung thực hiện 15 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn xã.