Kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở Bình Đại

Ngày đăng bài: 06/05/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020, huyện Bình Đại đã tập trung triển khai và ưu tiên mọi nguồn lực hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, nhất là các xã bãi ngang, ven biển, qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực cho các xã, tạo chuyển biến trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Toàn huyện Bình Đại có 20 xã, thị trấn với 93 ấp, khu phố, trong đó có 6 xã với 25 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong Đề án gồm: Vang Quới Đông, Phú Vang, Phú Long, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thừa Đức. Sau khi tiếp thu Đề án của tỉnh, huyện đã triển khai, quán triệt hướng dẫn quy trình thực hiện và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương đến các ấp, xã được hỗ trợ, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020, nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tạo sự đồng thuận trong triển khai Đề án. Đặc biệt, các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, tổ chức phát động phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"....

Giai đoạn 2018 - 2020, huyện Bình Đại đã huy động được hơn 63,7 tỷ đồng, hỗ trợ các xã thực hiện và hoàn thiện nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới ấp và xã, từng bước giúp bộ mặt nông thôn cải thiện rõ nét, trong đó vốn do nhân dân đóng góp gần 5,8 tỷ đồng.

Xã Phú Long, huyện Bình Đại có 3/4 ấp đạt tiêu chí hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Hương)

Đến nay, 6 xã thực hiện Đề án đạt từ 7 đến 11 tiêu chí nông thôn mới, trong đó xã Vang Quới Đông đạt 11 tiêu chí, xã Phú Vang đạt 9 tiêu chí, xã Phú Long đạt 10 tiêu chí, xã Thạnh Trị đạt 7 tiêu chí, xã Đại Hòa Lộc và Thừa Đức đạt 8 tiêu chí. Riêng các ấp cũng thực hiện đạt chuẩn ấp nông thôn mới từ 8 đến 14 tiêu chí, hiện các tiêu chí về thủy lợi, điện, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật đã có 25 ấp đạt chuẩn, tiêu chí về lao động có việc làm có 24 ấp đạt chuẩn, các tiêu chí còn lại các ấp tập trung thực hiện đạt từ 7-19 tiêu chí, đối với tiêu chí môi trường và thu nhập, đây luôn được đánh giá là 2 tiêu chí khó, nên tỷ lệ ấp đạt chuẩn còn khá thấp.   

Nhìn chung, đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở các ấp được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện có 100% đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa đạt chuẩn, 100% các tuyến đường xóm, ấp, khu dân cư sạch và không lầy lội vào mùa mưa, các tuyến đường trục chính nội đồng cơ bản đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm, xây dựng nhà ở đạt chuẩn. Đồng thời, tại các xã cũng đã hình thành mối liên kết trong sản xuất thông qua việc vận động thành lập các THT, HTX, 2 xã đã thành lập được HTX và hoạt động hiệu quả, gồm: HTX nông nghiệp Vang Quới Đông, HTX sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp Vang Quới Đông, HTX thủy sản Đồng Tâm Thừa Đức. Đặc biệt, tại xã Thừa Đức hiện đang phát triển hệ thống điện gió, điện năng lượng mặt trời tại ấp Thừa Thạnh và phát triển khá mạnh mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái mang tên Người Giữ Rừng của Công ty Cổ phần Anfoods, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khực vực ven biển nông thôn.

Theo kế hoạch, huyện Bình Đại phấn đấu thực hiện trong quý 4/2020, có 13/25 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới, tỷ lệ 52%, đến năm 2025 có 25/25 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới, tỷ lệ 100% và có 2 xã trong Đề án đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, giai đoạn 2021 - 2025, Bình Đại tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhằm khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy vai trò chủ thể và tinh thần chủ động vươn lên của người dân, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm, hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ưu tiên các hộ có điều kiện, có năng lực phát triển sản xuất theo hình thức hỗ trợ về lãi suất vốn vay, mua vật tư, tập huấn,.... để phát triển sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của địa phương nhằm làm cơ sở nhân rộng toàn huyện, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình mỗi xã một sản phẩm Ocop, trong đó phấn đấu huy động 300 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và cải thiện điều kiện sống trực tiếp cho người dân.