Thành phố khắc phục nội dung người dân chưa hài lòng về xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/05/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Theo Báo cáo số 162/BC-MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố vẫn còn một số nội dung người dân chưa hài lòng.

Theo đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã lấy ý kiến 22.000/35.522 hộ, đạt tỷ lệ 61,93% so tổng số hộ. Kết quả có 21.912/22.000 phiếu hài lòng, đạt tỷ lệ 99,6%, có 64 phiếu không hài lòng và 05 phiếu không có ý kiến. Cụ thể, nội dung số 8 - Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; công tác bảo vệ môi trường; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm của thành phố, nhất là trên địa bàn các xã và nội dung số 9 -Tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố và các xã chưa được sự hài lòng cao của người dân.

Thành phố Bến Tre tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: Phương Thảo)

Nhằm khắc phục hạn chế trên, UBND thành phố Bến Tre vừa có Công văn số 1771/UBND-KT ngày 20/5/2020 về việc xây dựng kế hoạch khắc phục các nội dung người dân chưa hài lòng trong việc lấy ý kiến thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng, ban Thành phố phụ trách tiêu chí xây dựng NTM chủ trì phối hợp với UBND các xã khẩn trương thực hiện rà soát, hoàn chỉnh các nội dung còn tồn tại, hạn chế. Nhanh chóng khắc phục để chuẩn bị tiếp Đoàn thẩm định của Trung ương xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố tăng cường giải quyết các điểm đen về môi trường; các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; có biện pháp sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm đối với Rạch Cái Cá tại Phường 4, Phường 5 và Phường 6.

Công an thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt, kịp thời các kiến nghị và tin báo của người dân nhằm hạn chế tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tình hình trộm cắp và ma túy.

Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương có biện pháp bảo vệ tài sản, công trình công cộng (ghế đá công viên, cây xanh…).

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý rác thải theo quy định, không vứt rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn môi trường. Chủ trì phối hợp củng cố Tổ Nhân dân tự quản nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua đến từng hộ gia đình, người dân trên địa bàn.