Kết quả thực hiện 04 tiêu chí “cứng” trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/05/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Thực hiện đạt 04 tiêu chí "cứng" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt, đặt biệt là năm 2020 cần phải tăng tốc để đạt mục tiêu này của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, tỉnh đã có những giải pháp, tập trung chỉ đạo, đôn đốc quá trình thực hiện mục tiêu này tại địa phương, mặc dù kết quả đạt được thấp, tiến độ còn chậm nhưng cũng đã thể hiện được tinh thần quyết tâm của cả tỉnh.

Tính đến tháng 5/2020, kết quả thực hiện 04 tiêu chí Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh được ghi nhận như sau:

Giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện. (Ảnh: Hữu Lộc)

Có 62/142 xã đánh giá đạt tiêu chí số 2 - Giao thông (đạt 43,66%), trong đó, có 50 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Sở Giao thông vận tải, gồm: 49 xã đạt chuẩn, xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú), 12 xã còn lại tự đánh giá đạt. Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang xây dựng, đồng thời cam kết hoàn thành các công trình đúng thời gian theo kế hoạch. Tỉnh đang triển khai 81 công trình thực hiện theo Đề án 3333/ĐA-UBND (bao gồm 55 công trình năm 2019 và 26 công trình năm 2020, đã hoàn thành đổ bê tông xi măng mặt đường 43/81 công trình. Tỉnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các công trình cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên các công trình triển khai thực hiện theo Đề án số 3333/ĐA-UBND, tổng cộng có 42 danh mục cầu, cống, cọc tiêu được giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2020-2022.

Có 106/142 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Thu nhập (đạt 74,65%). Trong tháng qua, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với việc thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; triển khai Đề án Đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững và chương trình khởi nghiệp thoát nghèo. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và công tác trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo nghị định 136/2013/NĐ-CP và các quy định khác của chính phủ trong phòng, chống tác động của dịch Covid-19. Rà soát, hỗ trợ lương thực cho một số hộ gia đình do tác động của dịch bệnh Covid- 19 và hạn mặn năm 2020. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng duy trì công tác đo độ mặn và chuyển tiếp các thông tin dự báo diễn biến tình hình xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên môn và văn bản chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời đăng tải các thông tin lên trang "Facebook thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bến Tre" để cộng đồng và người dân có thể tiếp cận. Các huyện và thành phố Bến Tre đã vận động hỗ trợ và tổ chức cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân bằng nhiều hình thức như xe ô tô lưu động, tàu, sà lan, ghe cung cấp nước, giếng khoan, máy lọc nước công cộng, máy lọc nước gia đình, máy lọc phèn, can nhựa, túi nhựa chứa nước.. .với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao được nhân rộng và phát triển. (Ảnh: Hữu Lộc)

Có 63/142 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm (đạt 44,37%); trong đó, có 49 xã đã đạt chuẩn và 09 xã đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đạt tiêu chí; 05 xã tự đánh giá đạt.

Có 113/142 xã tự đánh giá đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh (đạt 79,58%). Tháng qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ ổn định; tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ 30/4 - 1/5 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền ổn định các vụ việc phức tạp, phát sinh; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền phổ biến pháp luật,… Tuy nhiên, một số địa bàn cơ sở tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tai nạn giao thông đường bộ,… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.