Bốn tiêu chí “cứng” trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy nhanh thực hiện

Ngày đăng bài: 26/06/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Lũy kế đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 63/142 xã đánh giá đạt tiêu chí số 2 - Giao thông (đạt 44,4%), trong đó, có 50 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Sở Giao thông vận tải, gồm: 49 xã đạt chuẩn, xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú), 13 xã còn lại tự đánh giá đạt (bao gồm: Xã Tân Lợi Thạnh, Hưng Nhượng - huyện Giồng Trôm; xã An Qui, Thạnh Hải, Mỹ An, Bình Thạnh, An Thuận - huyện Thạnh Phú; xã Vang Quới Tây, Phú Long, Long Định, Đại Hòa Lộc, Thừa Đức - huyện Bình Đại; xã Bảo Thạnh - huyện Ba Tri). Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang xây dựng, đồng thời cam kết hoàn thành các công trình đúng thời gian theo kế hoạch. Riêng Đề án Xây dựng giao thông nông thôn, tỉnh đang triển khai 81 công trình, bao gồm 55 công trình năm 2019 và 26 công trình năm 2020, đã hoàn thành đổ bê tông xi măng mặt đường 45/81 công trình.

Các tuyến đường xã được đầu tư đạt chuẩn tạo nên một diện mạo mới cho xã nông thôn mới. (Ảnh: Hữu Lộc)

Có 112/142 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Thu nhập (đạt 78,87%). Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, cải tạo vườn tạp kém hiệu quả, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, liên kết trong chăn nuôi; triển khai Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững và chương trình khởi nghiệp thoát nghèo. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và công tác trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Rà soát hỗ trợ lương thực cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói do tác động của dịch bệnh Covid- 19 và hạn mặn năm 2020. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng duy trì công tác đo độ mặn và chuyển tiếp các thông tin dự báo diễn biến tình hình xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên môn và văn bản chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời đăng tải các thông tin lên trang "Facebook thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bến Tre" để cộng động và người dân có thể tiếp cận. Hướng dẫn người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và tính chủ động, tích cực của người nghèo, người dân và cộng đồng cùng tham gia thực hiện công tác giảm nghèo.

Các huyện, thành phố triển khai kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn cụ thể cho từng địa phương, đặt biệt ưu tiên đào tạo nghề cho các xã xây dựng nông thôn mới, các nghề như: đan giỏ xách nhựa, điện dân dụng, may công ngiệp. Hỗ trợ các hợp tác xã chủ động tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình giảm nghèo, thực hiện tốt công tác khuyến công, khuyến nông và khuyến ngư nhằm giúp người dân cải thiện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, đồng thời tăng cường vận động các nguồn lực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ trong phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Công nghệ chế biến, bảo quản tốt giúp nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. (Ảnh: Hữu Lộc)

Tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 69/142 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm (đạt 48,59%); trong đó, có 49 xã đã đạt chuẩn và 11 xã đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đạt tiêu chí (bao gồm: Xã Phú Khánh, Giao Thạnh - huyện Thạnh Phú, xã Tân Hào - huyện Giồng Trôm, xã Ngãi Đăng, Minh Đức, An Thạnh, Phước Hiệp - huyện Mỏ Cày Nam, xã Thạnh Phước - huyện Bình Đại, Hưng Khánh Trung A - huyện Mỏ Cày Bắc, xã Tường Đa - huyện Châu Thành, xã Vĩnh Hòa - huyện Ba Tri), 09 xã tự đánh giá đạt (bao gồm: Xã Lộc Thuận, Phú Long, Long Định - huyện Bình Đại, Phú An Hòa, An Phước, An Khánh, Tân Phú - huyện Châu Thành, xã Thành Thới B - huyện Mỏ Cày Nam, xã An Thuận - huyện Thạnh Phú).

Có 117/142 xã tự đánh giá đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh (đạt 82,39%). Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; các lực lượng chức năng triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động nắm, phân tích, đánh giá sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên; phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng, chống tội phạm, bài trừ các tai, tệ nạn xã hội,... góp phần giữ vững nội dung 19.2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; việc tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy có thực hiện nhưng hiệu quả mang lại chưa cao; một bộ phận người dân còn thờ ơ trong việc tự bảo quản tài sản.

Nghề sản xuất cây giống đem lại thu nhập cao cho người dân huyện Chợ Lách. (Ảnh: Hữu Lộc)

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế cần được nhìn nhận để có giải pháp đẩy nhanh thực hiện 04 tiêu chí "cứng" như sau:

- Tiến độ thực hiện tiêu chí số 2 còn chậm, một số địa phương huyện, xã chưa quan tâm đúng mức để đẩy nhanh tiến độ công trình; Công tác vận động kinh phí xây dựng nền hạ và chi phí nhân công, xe máy xây dựng mặt đường còn khó khăn, một phần cũng do thu nhập của người dân còn thấp.

- Hầu hết sinh kế của người dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Tuy nhiên, trong thời gian qua ảnh hưởng của xâm nhập mặn và giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, tình hình sản xuất gặp khó khăn, thu nhập không ổn định...

- Một số địa phương còn thiếu chủ động trong việc thực hiện chỉ tiêu 17.8 về an toàn thực phẩm (như lập danh sách đối tượng thuộc quản lý của các ngành; triển khai cam kết an toàn thực phẩm đối với các hộ thuộc ngành nông nghiệp; lập danh sách gửi các ngành tổ chức tập huấn kiến thức đối với hộ thuộc ngành y tế và công thương,…) một phần là do thiếu sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, một phần là do việc vận động người dân và cơ sở sản xuất tham gia tập huấn kiến thức và khám sức khỏe chưa quyết liệt.