Bình Đại tập trung thực hiện hiệu quả 4 tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/06/2020 | Tác giả: Tuyết Mai

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Đại đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng cao của nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn thay đổi khởi sắc. Đặc biệt, Bình Đại tiếp tục xác định việc thực hiện 4 tiêu chí cứng: Giao thông; Thu nhập; Môi trường và An toàn thực phẩm; Quốc phòng và An ninh là yếu tố then chốt và thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Theo đó, huyện Bình Đại đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ đồng lồng ghép, huy động đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trong 6 tháng đầu năm 2020 là 72,12 tỷ đồng. Trong đó, huyện đã xây dựng, sữa chữa, nâng cấp 42 tuyến đường với tổng chiều dài 27,91km, tổng kinh phí 48,89 tỷ đồng. Xây dựng, sửa chữa 13 cầu giao thông nông thôn tại các xã Tam Hiệp, Long Hòa, Châu Hưng, Thới Lai, Định Trung, Lộc Thuận với tổng kinh phí 5,16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã đăng ký nạo vét 33 tuyến kênh từ nguồn ngân sách tỉnh cho các xã trên địa bàn huyện trong năm 2020; Gia cố đê bao khu vực ấp 1, xã Tam Hiệp với chiều dài 493m; Gia cố sạt lở bờ kênh Giồng Hổ, ấp Giồng Hổ, xã Thới Lai, chiều dài 50m; Sửa chữa cống Ông Năm, Ông Hai, Nhà Thờ trên Đê Hậu, xã Phú Long; Sửa chữa cống Chín Bi, xã Thới Lai; Nâng cấp tuyến đê biển, đoạn từ cầu Yên Hào đến Cống Bể xã Thới Thuận với tổng kinh phí khoảng 12,2 tỷ đồng.

Đồng thời, huyện Bình Đại còn tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm, huyện phối hợp ngành chức năng tỉnh tổ chức tập huấn 8 lớp kỹ thuật canh tác cây bưởi trong điều kiện hạn mặn, kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ và hỗ trợ hình thành tổ hợp tác sản xuất liên kết tiêu thụ dừa với Công ty Ngọc Thạch. Phối hợp dự án Seed to Table tập huấn 16 lớp: Kỹ thuật chăn nuôi gà, kỹ thuật canh tác dừa theo hướng hữu cơ, dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức 06 cuộc thanh tra nội cho 43 nông dân chăn nuôi gà, canh tác dừa theo hướng hữu cơ để xét cấp chứng nhận PGS.

Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. (Ảnh: Tuyết Mai)

Đến nay, toàn huyện Bình Đại có 13 HTX nông nghiệp, thủy sản với tổng vốn điều lệ 4,7 tỷ  đồng, với 19.979 thành viên. Một số HTX đã tham gia ký kết hợp đồng liên kết với doanh nghiệp để cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cũng được huyện chú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp tổ chức thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề trực tiếp cho 205  lao động.  Đến nay, huyện đã giải quyết việc làm mới 517 người, trong đó có 31 lao động trúng tuyển đi làm việc có thời hạn nước ngoài.

Việc thực hiện "Đề án Phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững" được tập trung triển khai thực hiện; Triển khai thực hiện mô hình sinh kế giảm nghèo 2020 tại 06 xã bãi ngang và xã Vang Quới Tây, hiện tại các xã đang hoàn thiện Đề án trình phê duyệt. Thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 là 6 mô hình thuộc 6 xã bãi ngang, với 46 hộ tham gia, kinh phí 900 triệu đồng.

Song song đó, huyện tập trung giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền qua tiếng loa an ninh và Đài truyền thanh xã, thị trấn. Thường xuyên tồ chức tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy, đường bộ. Rà soát, lập danh sách đối tượng tham gia tệ nạn xã hội, các đối tượng nuôi gà; thống kê số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, hình sự đang tạm giữ tại Công an các xã, thị trấn.

Đến nay, huyện Bình Đại có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Long Hòa, Phú Thuận, Thới Thuận, Châu Hưng); 02 xã đạt 16 tiêu chí (Long Định, Lộc Thuận); 02 xã đạt 15 tiêu chí (Thới Lai, Thạnh Phước), 02 xã đạt 14 tiêu chí (Vang Quới Tây, Phú Long); 02 xã đạt 10 tiêu chí (Phú Vang, Bình Thới); các xã còn lại đạt từ 7-9 tiêu chí, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 3,79 tiêu chí so với năm 2015 (9,21 tiêu chí/xã); Chất lượng thực hiện 04 tiêu chí "cứng" theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TU của Tỉnh ủy ngày càng được nâng lên, đến nay có 9/19 xã đạt tiêu chí 2 về Giao thông, 12/19 xã đạt tiêu chí 10 về Thu nhập, 08/19 xã đạt tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm, 11/19 xã đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh.