Bình Khánh thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” đầu tiên sau dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Bảo Toàn

Ban vận động cùng nhân dân các ấp trên địa bàn xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới tháng 6 năm 2020. Đây là lần đầu tiên Bình Khánh tổ chức lại Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới sau thời gian tạm ngưng (từ tháng 3 đến tháng 5/2020) để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Khánh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện theo chủ đề là: "vệ sinh các tuyến đường và vận động các hộ dân xây dựng hố xí tự hoại"khắp 10/10 ấp.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới xã Bình Khánh được đông đảo nhân dân hưởng ứng. (Ảnh: Bảo Toàn)

Ngoài ra, từng ấp có từng công việc cụ thể để thực hiện như: Ấp Phước Điền và ấp Phú Tây Thượng ra quân vệ sinh các tuyến đường hoa, tổ chức pê tông lộ; Các ấp còn lại phối hợp tập trung quét dọn, làm cỏ dọc 2 bên các tuyến đường chính và vận động hộ dân xây dựng hố xí tự hoại; tuyên truyền trong nhân dân về phòng chống dịch SXH; tiếp tục vận động nhân dân tham gia vào thành viên hợp tác xã.