Thành phố Bến Tre tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu

Ngày đăng bài: 31/10/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thành phố Bến Tre có 06/06 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Sơn Đông và Phú Hưng. Diện mạo nông thôn các xã thay đổi từng ngày, với hạ tầng giao thông được đầu tư, mở rộng hoàn chỉnh, cảnh quan môi trường sạch - đẹp, nhà cửa khang trang liên tiếp nối nhau như là minh chứng cho thấy đời sống và thu nhập của người dân ổn định và phát triển. Đồng thời, Thành phố Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Từ kết quả đã đạt được, giai đoạn (2019-2020), thành phố chọn xã nông thôn mới Phú Nhuận để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đến nay, trong 15 tiêu chí NTM nâng cao, xã Phú Nhuận thực hiện đạt 13 tiêu chí. Riêng xã Nhơn Thạnh đến nay theo kết quả tự đánh giá, xã thực hiện đạt 14/15 tiêu chí xã NTM nâng cao. Đối với các xã, phường còn lại đang tập trung củng cố, nâng chất tiêu chí đạt thấp, tiêu chí khó, tạo tiền đề tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trúc Lâm, để giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, tiến đến xây dựng xã NTM kiểu mẩu, cả hệ thống chính trị các địa phương phải vào cuộc với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, xã Phú Nhuận tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu công nhận vào cuối năm 2020. Xã cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ tiêu chí số 11 về Tổ chức sản xuất và tiêu chí số 13 về Môi trường và An toàn thực phẩm trình các Sở, ngành tỉnh thẩm định công nhận. Quan tâm hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có trên địa bàn xã hoạt động hiệu quả, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phấn đấu năm 2020, xã có ít nhất 01 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đối với xã Nhơn Thạnh phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Xã cần quan tâm tập trung thực hiện các nội dung như: hoạt động Hợp tác xã, tổ hợp tác; cảnh quang môi trường, sản phẩm OCOP.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh trên địa bàn Thành phố thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Hồng Quốc)

Các xã còn lại tiếp tục nâng chất, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định cụ thể nội dung, lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (năm 2024: xã Phú Hưng và xã Mỹ Thạnh An; năm 2025: xã Sơn Đông và xã Bình Phú). Kết hợp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới gắn với các mô hình phát triển sản xuất, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Bên cạnh đó, các xã phải tập trung phát triển sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực trên địa bàn góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục phối hợp các đoàn thể xã vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, phát hoang bụi rậm trên các tuyến đường và xung quanh nhà ở, nhà văn hóa các ấp...; xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp; đăng ký thu gom rác, không vứt rác bừa bãi, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, không để phát sinh thêm cầu tiêu ao cá. Phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương để chọn chủ đề thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" từng tháng; đảm bảo các nội dung, phần việc phải thiết thực, hiệu quả. 

Đồng thời, các phòng, ban Thành phố phụ trách tiêu chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông nông mới kiểu mẫu, mô hình sản xuất kiểu mẫu... trong đó, tập trung hỗ trợ xã Phú Nhuận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Nhơn Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp các xã tập trung hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể thành phố tiếp tục hỗ trợ các xã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện các mô hình nhằm tạo xây dựng cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp.