Chợ Lách tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 04/11/2020 | Tác giả: Việt Cường

Ngày 2/11/2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Chợ Lách và các xã, thị trấn tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Hiện tại, 10/10 xã của huyện Chợ Lách đều đã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo kết quả tự đánh giá, đến nay các xã đều đạt từ 9-13 tiêu chí/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đa số các xã vẫn chưa đạt ở các tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, Môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với xã Sơn Định đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện hoàn thiện các tiêu chí về Thông tin truyền thông, thu nhập, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, vận động thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã, mở rộng hệ thống sử dụng nước máy, đảm bảo tỷ lệ hộ dân trên địa bàn sử dụng nước sạch đạt 100%.

Cuộc họp đã nêu lên những khó khăn và các biện pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình trường học, đường nông thôn còn chậm tiến độ, tăng cường vận động hộ dân xây dựng hố phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình; xử lý các điểm rác thải phát sinh trên các trục đường lớn; đẩy nhanh việc mua xe chuyên dụng vận chuyển rác trên địa bàn; tiếp tục vận động hộ dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tổ chức mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu của đối tượng để tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Việt Cường)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đảm - Bí thư Huyện ủy Chợ Lách đề nghị các địa phương, đơn vị phải có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân kỳ thực hiện các tiêu chí, có sự phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn của huyện, thường xuyên kiểm tra thực tế, đánh giá đúng thực chất và đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí về môi trường, thu nhập, lao động có việc làm.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách đề nghị từng địa phương, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối tập thể, cá nhân được phân công, xác định cơ quan, đơn vị chủ trì và giải pháp cụ thể thực hiện từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; quan tâm củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới các xã, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền bề nổi lẫn chiều sâu bằng các hình thức tuyên truyền trực quan và từ hiệu quả của các mô hình. Đối với xã Sơn Định nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nội dung tiêu chí, củng cố, hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên thẩm định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.