Thới Thạnh tập trung nâng chất tiêu chí số 11 trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 20/11/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tiêu chí số 11 (Tổ chức sản xuất) là một trong số 10/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao mà xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đã đạt được.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và Đời sống văn hóa xã, trước đây, xã Thới Thạnh có 02 Hợp tác xã hoạt động gồm Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản và Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh với tổng số 232 thành viên. Tình hình hoạt động của 02 Hợp tác xã ổn định, đã góp phần mang lại hiệu quả cho các thành viên tham gia. Hợp tác xã Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả cao hơn, thực hiện nhiều dịch vụ theo phương án sản xuất kinh doanh cụ thể như: thu mua dừa trái, phun xịt thuốc, bồi bùn, mua bán phân hữu cơ,…đặt biệt là liên kết đầu ra cho dừa trái. Cuối năm 2019 được cấp trên đánh giá Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh hoạt động đạt khá. Riêng Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản chủ yếu là cung cấp con tôm giống, thức ăn, dần đổi công, chưa liên kết đầu ra cho con tôm càng xanh. Qua Hội nghị thường niên năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản đã thống nhất phương án sáp nhập vào Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh để thuận lợi cho hoạt động. Đến nay hoạt động của hợp tác xã khá hiệu quả.

Toàn xã hiện có 07 Tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định 151 của Chính phủ (nay là NĐ 77) bao gồm: 02 tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt, 02 tổ hợp tác chăn nuôi heo sinh sản và heo thịt, 02 tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt và 01 tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn. Từ khi được thành lập đến nay, các tổ hợp tác hoạt động ổn định và hiệu quả, nhất là việc liên kết kỹ thuật trong chăn nuôi, liên kết đầu ra cho sản phẩm. Ngoài ra, các thành viên trong các tổ hợp tác này còn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất của tỉnh, do đó góp phần cho hoạt động hiệu quả ngày càng cao hơn. Qua đánh giá, có 5/7 tổ hợp tác hoạt động mạnh và 02 tổ hoạt động khá.

Thu hoạch dừa hữu cơ của thành viên hợp tác xã. (Ảnh: Minh Mừng)

Việc thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương. Trên cơ sở của các Hợp tác xã cũng như các Tổ hợp tác, địa phương đang tập trung liên kết các chuỗi giá trị cho hàng hóa, nhất là đối với sản phẩm chủ lực là cây dừa. Hiện nay đã liên kết đầu ra cho dừa trái theo hướng hữu cơ với Công ty cổ phần chế biến dừa Lương Quới. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đang tập trung phối hợp tuyên truyền vận động nông dân chuyển sản xuất dừa từ truyền thống sang hướng hữu cơ, sạch và ngày càng mở rộng diện tích dừa hữu cơ trên địa bàn xã, hiện nay khoảng 30ha. Ngoài ra, địa phương cũng đang tập trung xây dựng chuỗi giá trị đối với con gà thả vườn, đây là sản phẩm chủ lực của huyện. Bước đầu đã kết nối với công ty cổ phần Freenfeed Việt Nam trong việc tiêu thụ đầu ra cho con gà, còn đối với đầu vào về thức ăn, con giống, thuốc thú y,…đã được kết nối ổn định.

Nhìn chung, xã Thới Thạnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển các lợi thế, thế mạnh để nhằm phát triển kinh tế với nhiều mô hình được đầu tư. Hiện nay đã xây dựng hoàn thành xưởng sơ chế dừa trái, Hợp tác xã đang chuẩn bị các điều kiện dời về điểm sơ chế mới để hoạt động thuận lợi hơn.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí số 11 về Tổ chức sản xuất. Tiếp tục thành lập thêm nhiều tổ liên kết, tổ hợp tác gắn với thế mạnh của địa phương để tạo sự liên kết bền vững. Tuyên truyền vận động hộ dân chăm sóc tốt diện tích vườn dừa, phát triển mạnh diện tích dừa hữu cơ, mở rộng qui mô chăn nuôi trên địa bàn nhất là tập trung xây dựng chuỗi giá trị dừa, gà, theo kế hoạch. Cùng với tiêu chí về Tổ chức sản xuất, xã Thới Thạnh giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, tập trung xây dựng hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.