Ba Tri sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 29/12/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Ba Tri vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh" ("TDĐKXDNTM - ĐTVM") giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, thực hiện Cuộc vận động "TDĐKXDNTM-ĐTVM", Mặt trận các cấp trong huyện Ba Tri đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Qua vận động, Nhân dân đã đóng góp kinh phí trên 280 tỷ đồng, để xây dựng 215 căn nhà tình nghĩa, 610 căn nhà tình thương, xây dựng và đưa vào sử dụng 220 cây cầu bê tông; nâng cấp bê tông hóa, cải tạo 159 km đường. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Đến nay, Ba Tri có 8/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Ba Tri đạt Đô thị loại IV, trung tâm các xã An Thủy, An Ngãi Trung, Mỹ Chánh, Tân Xuân đạt Đô thị loại V.

Dip này, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Ba Tri đã khen thưởng 12 tập thể, 21 cá nhân thực hiện xuất sắc Cuộc vận động "TDĐKXDNTM-ĐTVM" giai đoạn 2016-2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc Cuộc vận động. (Ảnh: Trà Dũng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri - Bùi Thành Dương yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động "TDĐKXDNTM-ĐTVM", vận động Nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên cơ sở sự tự giác của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình an sinh xã hội và vận động "Quỹ vì người nghèo". Kịp thời phát hiện, động viên, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.