Châu Thành hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới

Ngày đăng bài: 05/01/2021 | Tác giả: Mộng Thúy

Châu Thành là huyện cửa ngõ của tỉnh Bến Tre, hướng Bắc giáp thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) và hướng Nam giáp thành phố Bến Tre. Huyện có 20 xã và 01 thị trấn với diện tích tự nhiên 22.489 ha; dân số khoảng 175.970 người. Huyện có vị trí đặc trưng của một huyện ở vùng hạ lưu của miền đồng bằng châu thổ sông Cửu Long với cảnh quan cồn, bãi và sông rạch chằng chịt, đất đai màu mỡ, rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, trồng trọt cây ăn trái chuyên canh, đặc sản: Bưởi, Sầu Riêng, Chôm chôm, Măng cụt …, đặc biệt trên địa bàn huyện có 02 khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp thu hút nhà đầu tư và góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, nông thôn Châu Thành có nhiều khởi sắc; diện mạo ngày càng đổi mới, khang trang, xanh - sạch - đẹp; kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ cở vật chất văn hóa…được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng và an ninh ổn định và vững mạnh; nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phong trào thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân về xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Lễ khởi công công trình đường liên ấp Phú Hòa - Phú Xuân, xã Phú Túc. (Ảnh: Mộng Thúy)

Đến nay, Châu Thành có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: (xã Hữu Định, Quới Sơn, Thành Triệu và Phú Túc); 03 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí đang đề nghị tỉnh xem xét công nhận (An Phước, Tường Đa, An Hóa); các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên; Số tiêu chí bình quân 15,55 tiêu chí/xã.

Hệ thống giao thông nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Toàn huyện đã xây dựng trên 80 tuyến đường trục xã, liên xã; đường từ xã đến ấp và liên ấp đạt chuẩn với chiều dài trên 333 km, xây dựng trên 158 cầu bê tông; thủy lợi đã nạo vét trên 225.800m kênh nội đồng; tập trung gia cố, nâng cấp, xây mới đê bao, cống thủy lợi, ngăn mặn, ngăn lũ, trữ ngọt. Toàn huyện có 84 THT và 13 HTX; trường học trên toàn huyện có 13 trường đạt chuẩn quốc gia gồm 4 trường Mẫu giáo, 3 trường Tiểu học và 5 trường THCS; 01 Trường THPT; 21/21 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn; tỷ lệ hộ sử dụng diện đạt 99,97%, tỷ lệ hộ sử dụng nước máy đạt 86,42%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,77%, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 65%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,55%; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Bên cạnh đó, thực hiện tinh thần Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 04 tiêu chí "cứng" trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, huyện đã thực hiện 20 công trình GTNT (tuyến ĐX) theo Đề án 3333 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đến nay 13/20 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Song song đó, huyện còn ban hành Kế hoạch xây dựng GTNT giai đoạn 2018-2020 (tuyến ĐA) có 06 công trình, đến nay 03/06 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Với tiêu chí 10 (Thu nhập), huyện chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân góp phần tăng thu nhập; Triển khai thực hiện Đề án số 4113 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn vệ sinh thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, huyện chỉ đạo ngành hỗ trợ các xã thực hiện tốt tiêu chí 17; Đối với tiêu chí 19 (Quốc phòng và An ninh), huyện chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chọn nguồn phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu; Công tác phối hợp theo Nghị định 133 các xã, thị trấn phải thường xuyên và có hiệu quả cao. Đến nay, huyện Châu Thành có 15/20 xã đạt tiêu chí số 2, 20/20 xã đạt tiêu chí 10, 20/20 xã đạt tiêu chí 17, 16/20 xã đạt tiêu chí 19.

Tuyến đường ĐX.06 xã Phú Đức được thực hiện theo Đề án 3333. (Ảnh: Mộng Thúy)

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ lần thứ XII huyện Châu Thành khẳng định: "xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 là nhiệm vụ đột phá của huyện", huyện tiếp tục đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm để thực hiện. Trong đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới: Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Tập trung cho công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, mô hình hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt, phong trào cụ thể; thường xuyên cập nhật đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng.

Đồng thời, Châu Thành tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới và hạ tầng kinh tế - xã hội; Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện và nguồn vốn trong Nhân dân để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; thu hút, mời gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo các tiêu chí đã được quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Hoàn thiện đường giao thông trên địa bàn huyện, cơ bản đạt tiêu chí theo từng cấp đường; các công trình điện đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở các vùng tập trung; Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, bố trí vốn và vận động xã hội hóa thực hiện các dự án nạo vét, xây dựng mới, nâng cấp các công trình thủy lợi, y tế, giáo dục, bưu điện, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa - thể thao, trụ sở làm việc các xã, nhà văn hóa ấp, các công trình liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách để thu hút các thành phần kinh tế tham gia xây dựng trung tâm đô thị huyện, các khu du lịch ven sông Tiền, sông Ba Lai, các chợ xã, các hoạt động thương mại, dịch vụ có lợi thế tại địa phương

Trường THCS Tiên Thủy, huyện Châu Thành. (Ảnh: Mộng Thúy)

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; Tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn (cơ cấu lại ngành nông nghiệp), giải quyết tình trạng lao động thiếu việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu hút, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch (VietGap, LobalGap…), ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nông sản; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị, thương hiệu, củng cố phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. Tập trung chỉ đạo các xã phải xác định và xây dựng sản phẩm chủ lực theo định hướng sản phẩm OCOP, triển khai kế hoạch vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đúng quy trình.

Bên cạnh đó, Châu Thành cũng tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường nông thôn; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, làm nền tảng hướng đến năm 2030 xây dựng huyện Châu Thành trở thành Trung tâm công nghiệp - du lịch và đô thị xanh".