Giồng Trôm tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đăng bài: 08/01/2021 | Tác giả: Kim Phụng

Ủy ban nhan dân huyện Giồng Trôm vừa tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh đến dự.

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, tạo tiền đề quan trọng ngay từ những tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Các ngành, các cấp đã chủ động vào cuộc và tích cực tiển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ổn định kinh tế - xã hội sau hặn mặn và dịch bệnh Covid-19 nên đạt được một số kết quả nhất định.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Công tác chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản được triển khai thực hiện tích cực. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch được khôi phục hoạt động ổn định; các công trình, dự án được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; phong trào xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nông thôn mới được các xã tập trung thực hiện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; công tác thanh tra, giải quyết đơn - thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị ước đạt 1.779 tỷ đồng, đạt 82,25% so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người 40,5 triệu đồng, đạt 100% nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.540 tỷ đồng, đạt 86,76% so nghị quyết. Giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 2.747 tỷ đồng, đạt 80,5% so nghị quyết.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,45%, giảm 1,22% so năm 2019. Giải quyết việc làm mới cho 2.739 lao động, đạt 101,44% so nghị quyết. Đến nay, toàn huyện có 06/20 xã nông thôn mới. Xây dựng 01 xã văn hóa nông thôn mới, 02 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa kiểu mẫu. Huyện chủ động thực hiện nhiều biện pháp ứng phó xâm nhập mặn, rà soát, thống kê, đề nghị hỗ trợ các hộ dân có cây trồng bị thiệt hại do hạn mặn tổng kinh phí gần 43,4 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngành giáo dục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì; nhiều giải pháp phòng, chống, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm gây dịch ở người được chú trọng triển khai thực hiện, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết và Covid-19 nên chưa có vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng trọng tâm và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.  Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2020 và các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh lưu ý trong thời gian tới cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương và các ngành kiểm tra những công trình, phần việc phòng chống hạn mặn gắn với khôi phục sản xuất sau hạn mặn. Chuẩn bị tốt tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết. Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tuần tra giao thông, đảm bảo an toàn dịp lễ, tết. Tổ chức tết quân dân đảm bảo thành công, ý nghĩa. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 bám sát Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.