Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
QĐ Công nhận xã NTM Mỹ Chánh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 208
QĐ Công nhận xã NTM Thới Thạnh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
335k 172
02-QD VPDP.pdf
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
1,6MB 126
03-QD VPDP.pdf
Quyết định 03: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
1,4MB 170
766 Khung TC ap NTM.pdf
Quyết định Ban hành Khung tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
2,4MB 30
QD SO 373 UBND - Ap NTM kieu mau, MHSX kieu mau.pdf
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
2MB 76
2556 quy trinh cong nhan ap ntm, ap ntm kieu mau, ksx kieu mau.pdf
Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Ấp nông thôn mới, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
9,6MB 6
QD So 372-Xa NTM nang cao.pdf
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
1,8MB 76
2552_Bo tieu chi xa NTM kieu mau.pdf
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
1.010k 39
QĐ 781 TTg Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.pdf
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
709k 11
21 2009 TTBXD.doc
Thông tư Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
123k 406
Thong tu 17-2011-TT-BVHTTDL ve tieu chuan va trinh tu cong nhan xa dat chuan van hoa NTM.doc 77k 223
Thong tu 07 (ngay 08-2).doc 110k 238
TT_08 BTC.pdf
Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính
8MB 386
TT_09-2016 BTC.pdf
Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
544k 314
TT 349_2016 BTC.pdf
Thông tư 349/2016/TT-BTC
419k 351
30 KH-BCDTW-VPDP.pdf
Kế hoạch Tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1,1MB 495
CV 108_BCÐTW0001.pdf
Công văn Về việc báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng Nông thôn mới
557k 689
Thong tu lien tich _ban chinh thuc pdf.pdf
Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt xây dựng xã nông thôn mới
1,2MB 714
26134TTLBNNTCKHDT.pdf
Thông tư liên tịch Hướng dẫn mộ số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1,7MB 517