Quyết định

Tài liệu
Tên Cỡ Các tải xuống
QÐ QUY CHE TO CHUC XET TUYEN VIEN CHUC VPĐP NTM.pdf
Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức
3,1MB 11
QĐ 781 TTg Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.pdf
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
709k 30
QĐ Ban hành thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM 2016-2020.pdf
Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
5,5MB 387
QĐ Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 (lần 2) Văn phòng ĐPNTM.pdf
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.
1,1MB 103
QĐ Công khai dự toán NS 2021.pdf
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.
203k 6
QĐ Công nhận xã NTM An Phú Trung.pdf
Quyết định về việc công nhận xã An Phú Trung, huyện Ba Tri đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
333k 90
QĐ Công nhận xã NTM Hòa Nghĩa.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
333k 23
QĐ CONG NHAN XA NTM LONG THOI.pdf
Quyết định công nhận xã Long Thới, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
490k 51
QĐ Công nhận xã NTM Mỹ Chánh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 217
QĐ Công nhận xã NTM Phú Túc.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Phú Túc, huyện Châu Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 178
QĐ CONG NHAN XA NTM TAN THIENG.pdf
Quyết định công nhận xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
495k 49
QĐ CONG NHAN XA NTM THANH TRIEU.pdf
Quyết định công nhận xã Thành Triệu, huyện Châu Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
492k 50
QĐ Công nhận xã NTM Thới Thạnh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
335k 178
QĐ Công nhận xã NTM Vĩnh Hòa.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 99
QĐ Kiện toàn BBT Cổng Thông tin điện tử Nông thôn mới.pdf
Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Bến Tre.
2MB 441
SO TAY NTM.pdf
Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
12,7MB 1103