Quay lại

CV 3474.pdf

CV 3474.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 16:52 16/08/2017
Công văn số 3474/UBND-TH về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp tỉnh
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
16:52 16/08/2017
Trạng thái: Đã duyệt
Công văn số 3474/UBND-TH về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tải xuống (1,6MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 3 Năm qua 1,6MB