Quay lại

02-QD VPDP.pdf

02-QD VPDP.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 11:07 20/02/2020
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp tỉnh
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
11:07 20/02/2020
Trạng thái: Đã duyệt
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
Tải xuống (1,6MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 4 Các tháng qua 1,6MB