Quay lại

03-QD VPDP.pdf

03-QD VPDP.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 14:02 20/02/2020
Quyết định 03: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp tỉnh
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
14:02 20/02/2020
Trạng thái: Đã duyệt
Quyết định 03: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
Tải xuống (1,4MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 4 Các tháng qua 1,4MB