Quay lại

Phu luc So tay HD xa NTM 2016-2020 chinh thuc.doc

Phu luc So tay HD xa NTM 2016-2020 chinh thuc.doc

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 14:43 22/08/2017
Phụ lục sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp tỉnh
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
14:43 22/08/2017
Trạng thái: Đã duyệt
Phụ lục sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
Tải xuống (2MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 3 Năm qua 2MB