Quay lại

QD 1980-2016 VE BO TIEU CHI QUOC GIA NTM.pdf

QD 1980-2016 VE BO TIEU CHI QUOC GIA NTM.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 09:40 05/05/2017
Quyết định 1980/TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp Trung ương
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
09:40 05/05/2017
Trạng thái: Đã duyệt
Quyết định 1980/TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Tải xuống (473k) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 3 Năm qua 473k