Quay lại

QD 1760-TTg BO SUNG DIEU CHINH QD 1600.pdf

QD 1760-TTg BO SUNG DIEU CHINH QD 1600.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 15:01 20/11/2017
Quyết định điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp Trung ương
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
15:01 20/11/2017
Trạng thái: Đã duyệt
Quyết định điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Tải xuống (259k) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 2 Năm qua 259k