Quay lại

QD 1600-TTg PHE DUYET CTMTQG XD NTM GIAI DOAN 2016-2020.pdf

QD 1600-TTg PHE DUYET CTMTQG XD NTM GIAI DOAN 2016-2020.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 09:59 05/05/2017
Phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp Trung ương
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
09:59 05/05/2017
Trạng thái: Đã duyệt
Phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Tải xuống (2,7MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 3 Năm qua 2,7MB