Quay lại

184 QD-TTg.pdf

184 QD-TTg.pdf

Được tải lên bởi Huỳnh Minh Tâm, 09:27 20/12/2012
Quyết định về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp Trung ương
1 of 2
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.2

Cập nhật cuối bởi Huỳnh Minh Tâm
09:39 20/12/2012
Trạng thái: Đã duyệt
Quyết định về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010
Tải xuống (166k) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.2 7 Năm qua 166k
1.1 7 Năm qua 166k
1.0 7 Năm qua 166k