Thành phố Bến Tre bồi dưỡng kiến thức Khởi nghiệp năm 2017

Ngày đăng bài: 21/06/2017 | Tác giả: Mai Văn Phú

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp năm 2017 cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ 17 xã, phường của thành phố.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng kiến thức Khởi nghiệp (Ảnh: Văn Phú)

Sau 02 ngày học, học viên sẽ được các báo cáo viên là thành viên Hội đồng Tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam, Báo diễn đàn Doanh nghiệp, giảng viên trường Đại học Nông lâm, các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp đang phát triển mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, trang bị nhiều kiến thức hữu ích về kinh doanh, khởi nghiệp như các tố chất kinh doanh, tìm và phân tích ý tưởng kinh doanh tốt, tổ chức - vận hành một doanh nghiệp, kế hoạch khởi nghiệp và trở thành doanh nhân và tự xây dựng kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là giúp học viên khơi dậy ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp phù hợp với địa phương.

Lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp năm 2017 nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên trong phát triển kinh tế, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước. Qua đó, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ươm mầm khát vọng doanh nhân, động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ phụ nữ, thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.