Giồng Trôm ra mắt tổ hợp tác dừa xiêm xanh xã Phong Mỹ

Ngày đăng bài: 25/07/2017 | Tác giả: Diệu Hiền

UBND xã Phong Mỹ huyện Giồng Trôm vừa tổ chức ra mắt thành lập Tổ hợp tác Dừa xiêm xanh xã Phong Mỹ hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ.

Thành viên Tổ hợp tác Dừa xiêm xanh xã Phong Mỹ được Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong bao tiêu sản phẩm với đầu ra ổn định. (Ảnh: Diệu Hiền)

Tổ hợp tác Dừa xiêm xanh xã Phong Mỹ được thành lập bước đầu có 16 thành viên, với tổng diện tích 5,1 ha. Điều hành tổ hợp tác có 3 thành viên, do bà Trần Thị Hoàng làm tổ trưởng.

Theo qui chế, tổ sinh hoạt lệ kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Mục đích hoạt động của tổ nhằm giúp đỡ các hộ trồng dừa từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mạnh dạn cải tạo, nâng cao chất lượng dừa tại địa phương, liên kết, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, đồng thời bước đầu hình thành chuỗi giá trị dừa của địa phương.

Tham gia tổ hợp tác, các thành viên ký hợp đồng với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong và được bao tiêu sản phẩm với đầu ra ổn định. Giá dừa được công ty mua theo giá thị trường ở từng thời điểm. Trong đó, giá sàn thấp nhất công ty bao tiêu là 50.000 đồng/chục.  

Được biết, huyện Giồng Trôm hiện có 115 tổ hợp tác, trong đó có 81 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ. Đây là tổ hợp tác dừa xiêm xanh đầu tiên của huyện được thành lập.