Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng bài: 31/07/2017 | Tác giả: Thành Tân

Ngày 26/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã ký Quyết định số 1681/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là căn cứ để Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng nông thôn mới, và là cơ sở để kiểm tra, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đồng thời cũng thay thế Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Quyết định 1681, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 cũng gồm 19 tiêu chí, thuộc 5 lĩnh vực gồm Quy hoạch, Hạ tầng kinh tế - xã hội, Kinh tế và tổ chức sản xuất, Văn hóa - xã hội - môi trường, Hệ thống chính trị.

So với bộ tiêu chí cũ, bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều chỉ tiêu được quy định cao hơn, nhằm đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, nhất là các chỉ tiêu liên quan đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 phải từ 50 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 4% trở xuống; xã phải có Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh từ 95% và nước sạch từ 65% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 85% trở lên; xã có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Xem chi tiết Quyết định số 1681/QĐ-UBND >>